JP ผนึกพันธมิตร ผลิตสินค้ายาและอาหารเสริมสมุนไพร "กัญชา" เป็นระยะเวลา 3 ปี

JP ผนึกพันธมิตร ผลิตสินค้ายาและอาหารเสริมสมุนไพร  "กัญชา" เป็นระยะเวลา 3 ปี

JP ทำสัญญาร่วมพันธมิตรระยะเวลา 3 ปี ร่วมวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์จากกัญชา ในกลุ่มยา และอาหารเสริม พร้อมรับเป็นผู้ผลิตเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์

 

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JP แจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 บริษัทได้เข้าทำบันทึกความเข้าใจร่วมกับ บริษัท เค ที ดี เอ็ม จำกัด (“KTDM”) ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของ บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เวิลด์ เมดดิคัล ทัวริซึม อัลไลแอนซ์ จำกัด (“WMTA”) โดยบริษัท กับ WMTA จะร่วมวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์จากกัญชา เช่น ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น

 

 

ขณะที่ KTDM จะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสารสกัดสำหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ และบริษัทจะเป็นผู้ผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ให้แก่ WMTA ในอนาคต ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2567

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์