NEWS ปิดดีลคว้า ‘Broker Seat’ รุกธุรกิจฟินเทคคาดแล้วเสร็จเม.ย.65

NEWS ปิดดีลคว้า ‘Broker Seat’ รุกธุรกิจฟินเทคคาดแล้วเสร็จเม.ย.65

‘NEWS’ ปิดดีลคว้า ‘Broker Seat‘ จาก บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ พร้อมลุยธุรกิจฟินเทค และเตรียมมอบอิสรภาพการเงินสู่นักลงทุน!! คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการได้ราวเม.ย. ปี 2565

นาย กฤษฎา พฤติภัทร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS เปิดเผยว่า บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทได้กำหนดให้บริษัท ลิเบอเรเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ NEWS เข้าทำธุรกรรมซื้อและรับโอนทรัพย์สิน Broker Seat จากผู้ขาย ‘บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)’ เพื่อเดินหน้าลุยสู่ธุรกิจเทคโนโลยีการเงินหรือ FinTech 

โดยบริษัทลงนามในหนังสือมัดจำการเพื่อซื้อ Broker Seat หรือสิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 21) การเป็นสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) รวมทั้ง บรรดาสิทธิทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) และสิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิในการเป็นสมาชิกสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใด ๆ จากบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
 

การซื้อและรับโอนทรัพย์สินที่ซื้อขายจะส่งผลดีต่อบริษัทย่อยมากกว่าดำเนินการสมัครเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงกองทุน และหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง เพราะการรับโอนทรัพย์สินที่ซื้อขายใช้ระยะเวลาในการเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสร้างรายได้ให้กับบริษัทย่อยในระยะเวลาที่สั้นกว่าการสมัครสมาชิกใหม่ ทั้งเป็นการลดหรือตัดค่าใช้จ่ายที่สมาชิกใหม่ต้องชำระในช่วงเวลาตลอด 3 ปีแรกด้วย

ทั้งนี้นักลงทุน เตรียมนับถอยหลังต้อนรับธุรกิจ FinTech จาก NEWS ได้เลย ซึ่งจะมีจุดเด่นสำคัญที่กำหนดขึ้นมาเพื่อแก้ไขจุดอ่อนทางธุรกิจหรือปัญหาที่ลูกค้าประสบอยู่ (Pain point) ไม่ให้เป็นอุปสรรคขัดขวางการลงทุนอีกต่อไป และเตรียมเปิดแถลงแผนธุรกิจในเร็ววันนี้

โดยขั้นตอนดำเนินงานเตรียมความพร้อมต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นตามกำหนดการ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการได้ราวเดือนเมษายน ปี 2565