สมาคมประกันชีวิตไทย ชวนวางแผนภาษีผ่านประกันชีวิต

สมาคมประกันชีวิตไทย ชวนวางแผนภาษีผ่านประกันชีวิต

โค้งสุดท้ายของทุกๆปีถือเป็นช่วงเวลาของการวางแผนทางการเงินและมองหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดหย่อนภาษี ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจและสามารถตอบโจทย์ความต้องการทั้งความคุ้มครอง-ออมเงิน-ออมเงิน-ลดหย่อนภาษีได้เป็นอย่างดี

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า สำหรับประชาชนที่กำลังวางแผนภาษีในช่วงปลายปีและกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มาตอบโจทย์เรื่องการลดหย่อนภาษี

สมาคมประกันชีวิตไทยขอแนะนำว่า ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ รวมถึงประกันแบบบำนาญจะทำให้ท่านมีทั้งเครื่องมือช่วยบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงิน เป็นทั้งการออมและมีความคุ้มครองทั้งชีวิตและสุขภาพในเวลาเดียวกัน รวมทั้งยังสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระในรอบปี

สมาคมประกันชีวิตไทย ชวนวางแผนภาษีผ่านประกันชีวิต

สำหรับ กรมธรรม์ประกันชีวิต ที่มีกำหนดระยะเวลาคุ้มครอง ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มาลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุดถึง 100,000 บาท และสำหรับท่านที่มีประกันสุขภาพยังสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพตามจำนวนที่จ่ายจริงมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ไม่เกิน 25,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

ส่วนผู้ที่มี ประกันบำนาญ จะสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญนั้นที่ชำระไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการหักลดหย่อนภาษีจะต้องเป็นไปตามประกาศกรมสรรพากร

สำหรับประชาชนที่มีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันบำนาญ ประกันสุขภาพอยู่แล้ว โปรดอย่าลืมแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันภัยไปยังบริษัทประกันชีวิตที่ท่านทำประกันชีวิตไว้ด้วย เพื่อเป็นการแสดงความยินยอมให้บริษัทนำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยให้กับกรมสรรพากรตามแนวทางที่กรมสรรพากรกำหนด มิเช่นนั้นผู้เอาประกันภัยจะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันภัยฉบับนั้นได้