กอช.ชวนอาชีพอิสระ ยูทูบเบอร์ ธุรกิจออนไลน์ ร่วมเป็นสมาชิก

กอช.ชวนอาชีพอิสระ ยูทูบเบอร์ ธุรกิจออนไลน์ ร่วมเป็นสมาชิก

กอช. ชวนอาชีพอิสระ ยูทูบเบอร์ เจ้าของธุรกิจออนไลน์ ช่างแต่งหน้า นวดแผนไทย เข้าร่วมเป็นสมาชิก กอช.เริ่มต้นเพียง 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี พร้อมรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ และเงินออมสะสมนำไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน

นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  เปิดเผยว่า  กอช. เชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระ อาทิ ยูทูบเบอร์ เจ้าของธุรกิจออนไลน์ ช่างแต่งหน้า นวดแผนไทย วางแผนการออมเงินกับ กอช. เริ่มต้นเพียง 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี พร้อมรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐตามช่วงอายุสูงสุด 100% หรือไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี ทั้งนี้ เงินออมสะสมของสมาชิกสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

สำหรับผู้ที่สนใจตรวจสอบสิทธิและคุณสมบัติ สมัครสมาชิกหรือส่งเงินออมสะสมได้ที่แอพพลิเคชั่น “กอช.” หรือ หน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน หรือธนาคารของรัฐ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขา รวมทั้งไปรษณีย์ไทย สหกรณ์ชุมชนที่เข้าร่วม เคาน์เตอร์ เซอร์วิส  เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์