“ศบค.” ผ่อนปรน “เปิดประเทศ” ทัวริสต์ Test&Go ตรวจ ATK ครั้งแรก เริ่ม 16 ธ.ค.64

“ศบค.” ผ่อนปรน “เปิดประเทศ” ทัวริสต์ Test&Go ตรวจ ATK ครั้งแรก เริ่ม 16 ธ.ค.64

“ศบค.” ผ่อนปรนมาตรการเดินทางเข้าไทย หวังดึงทัวริสต์ต่างชาติเพิ่มขึ้น คลายล็อกรูปแบบ “Test & Go” นักท่องเที่ยวจาก 63 ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วและมีผลตรวจ RT-PCR ตั้งแต่ประเทศต้นทาง รับการตรวจหาเชื้อด้วย ATK ในครั้งแรกที่เดินทางมาถึงไทย เริ่มตั้งแต่ 16 ธ.ค.64 เป็นต้นไป

รายงานข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2564 ระบุว่า ศบค.ได้มีการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทางอากาศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป สำหรับผู้เดินทางทั้งชาวไทยและต่างชาติจาก 63 ประเทศที่กำหนดภายใต้รูปแบบ Test & Go หรือ “ไม่ต้องกักตัว” เมื่อเดินทางมาถึงไทย ไม่ต้องใช้หลักฐานการจ่ายค่าที่พัก และให้เปลี่ยนวิธีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งแรก จากเดิมใช้วิธี RT-PCR มาเป็นการตรวจด้วย ATK โดยสถานพยาบาลที่กำหนด ผลเป็นลบเดินทางต่อได้ ทั้งนี้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่รับผู้เดินทางจากสนามบินไปยังจุดตรวจ กำหนดจุดตรวจ ส่งต่อกรณีผลตรวจหาเชื้อเป็นบวก

อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางด้วยรูปแบบ Test & Go ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ยังต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง และต้องมีผลตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR จากประเทศต้นทาง โดยผลการตรวจต้องออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง จึงจะเดินทางเข้าไทยได้, เด็กอายุ 12-17 ปี ได้วัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม หรือไม่ได้รับวัคซีน ต้องมากับผู้ปกครอง และมี RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง, เด็กอายุ 6-11 ปี มี RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และต้องมากับผู้ปกครอง, เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่ต้องมี RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และต้องมากับผู้ปกครอง เมื่อเข้าราชอาณาจักรตรวจหาเชื้อโดยน้ำลายได้

กรณีผู้เดินทางติดเชื้อก่อนเดินทางไม่เกิน 3 เดือน และมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าหาย หรือไม่มีอาการแล้ว ถึงแม้ไม่ได้รับวัคซีน ส่วนกรณีเคยติดเชื้อ และได้รับวัคซีนหลังติดเชื้อไม่กำหนดระยะเวลา อย่างน้อย 1 เข็ม

ส่วนผู้เดินทางที่เดินทางมาด้วยรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ หรือพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว จะปรับให้พำนักในพื้นที่แซนด์บ็อกซ์เป็นเวลา 5 วัน มีหลักฐานการจ่ายค่าที่พัก SHA+ ในพื้นที่แซนด์บ็อกซ์จำนวน 5 วัน โดยจะมีการตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตรวจด้วยวิธี RT-PCR และครั้งที่ 2 ตรวจ ATK ด้วยตัวเองเมื่อมีอาการหรือในวันที่ 4-5

ขณะที่ผู้เดินทางด้วยรูปแบบการกักตัว (Quarantine) ในสถานกักกันที่ราชการกำหนด (AQ, OQ, AHQ, SQ) หากผู้เดินทางได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ เดินทางมาจากทุกช่องทาง กักตัว 5 วัน, ไม่ได้รับวัคซีน ทุกช่องทาง กักตัว 10 วัน โดยต้องมีหลักฐานการจ่ายค่าที่พัก สถานกักกันที่ราชการกำหนดจำนวน 5 วัน หรือ 10 วัน ส่วนถ้าเดินทางเข้าไทยแบบผิดกฎหมาย ต้องเข้ารับการกักตัว 14 วัน

สำหรับการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตรวจในวันเดินทางมาถึง (วันที่ 0-1) ครั้งที่ 2 ตรวจวันที่ 4-5 หรือ วันที่ 8-9 หรือ วันที่ 12-13 แล้วแต่กรณี

“ศบค.” ผ่อนปรน “เปิดประเทศ” ทัวริสต์ Test&Go ตรวจ ATK ครั้งแรก เริ่ม 16 ธ.ค.64 “ศบค.” ผ่อนปรน “เปิดประเทศ” ทัวริสต์ Test&Go ตรวจ ATK ครั้งแรก เริ่ม 16 ธ.ค.64 “ศบค.” ผ่อนปรน “เปิดประเทศ” ทัวริสต์ Test&Go ตรวจ ATK ครั้งแรก เริ่ม 16 ธ.ค.64