เคาะแล้ว "ประกันราคาข้าว" งวด 7 "ข้าวหอมมะลิ" ชดเชยสูงสุด 3,910.24 บาท/ตัน

เคาะแล้ว "ประกันราคาข้าว" งวด 7 "ข้าวหอมมะลิ" ชดเชยสูงสุด 3,910.24 บาท/ตัน

กรมการค้าภายใน เคาะ "ประกันราคาข้าว" โครงการประกันรายได้ข้าว งวด 7 "ข้าวหอมมะลิ" ชดเชยสูงสุด 3,910.24 บาท/ตัน

อัปเดต "โครงการประกันรายได้ข้าว" ประกันราคาข้าวปี 64/ 65 ช่วยเหลือชาวนา ล่าสุด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เคาะราคาประกันข้าว 5 ชนิด ตามปกติ ทุก 7 วัน ไว้เป็นราคาอ้างอิงในการจ่ายชดเชย ในงวดที่  7 สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแจ้งเก็บเกี่ยวข้าว วันที่ 19 – 25 พฤศจิกายน 2564 

สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 19 พฤศิจกายน 2564 จะใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลังระหว่างวันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2564 โดยได้ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างข้าวแต่ละชนิด  ณ ความมชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ชดเชยตันละ 3,910.24 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยตันละ 3,355.56 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ชดเชยตันละ 1,425.75 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยตันละ 2,096.81 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ชดเชยตันละ 3,816.76 บาท

ช่องทางตรวจสอบสถานะโอนเงิน

1. เข้าสู่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com ของ ธ.ก.ส. ผ่านเบราว์เซอร์อินเตอร์เน็ตต่างๆ เว็บไซต์สำหรับการเช็คเงินเกษตรกร สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทุกบราวน์เซอร์บนทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และ คอมพิวเตอร์

2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564 เข้าหรือยัง สามารถทราบผลได้ทันทีหลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนโดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

เคาะแล้ว "ประกันราคาข้าว" งวด 7 "ข้าวหอมมะลิ" ชดเชยสูงสุด 3,910.24 บาท/ตัน

สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้เงินตาม "โครงการประกันรายได้เกษตรกร" ประมาณ 7.6 หมื่นล้านบาท ต้องติดตาม ซึ่งจะนำเข้าพิจารณาใน ครม.วันที่ 30 พ.ย.2564 เพื่อให้กระทรวงการคลัง ดำเนินการไฟเขียวให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.โอนเงินให้เกษตรกร ซึ่งคาดว่า เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะได้เงินภายในเดือน ธ.ค.2564 นี้แน่นอน

อย่างไรก็ตาม เกษตรกร สามารถตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผ่าน chongkho.inbaac.com ที่เมนู “ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ” ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เงินเข้าเมื่อไร รับทราบทันที

วิธีตรวจสอบสถานะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชี

ธนาคารจึงขอความร่วมมือลูกค้าผู้มาใช้บริการในสถานการณ์ที่มีการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า (COVID-19) ดังนี้

1. ลูกค้าที่ไม่ประสงค์ถอนเงิน แต่ประสงค์ทราบยอดการโอนเงินสามารถตรวจสอบได้ที่ตู้ปรับสมุดบัญชีของธนาคารหรือแอปพลิเคชั่น A-Mo bile หรือ บริการแจ้งเตือน SMS

2. ลูกค้าที่มีบัตร ATM สามารถถอนเงินผ่านตู้ ATM ทุกธนาคารได้ตลอดเวลา

3. ลูกค้าที่ไม่มีบัตร ATM และมีความประสงค์จะถอนเงินผ่านหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคาร ให้มาถอนเงินตามแผนการจ่ายเงินที่กำหนดเพื่อปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยเคร่งครัด

เคาะแล้ว "ประกันราคาข้าว" งวด 7 "ข้าวหอมมะลิ" ชดเชยสูงสุด 3,910.24 บาท/ตัน