คลัง หนุนรถยนต์ไฟฟ้า EV ศึกษาตั้งกองทุนอุ้ม -ลดภาษี

คลัง หนุนรถยนต์ไฟฟ้า EV ศึกษาตั้งกองทุนอุ้ม -ลดภาษี

อาคม รมว.คลัง ชี้รัฐเร่งหนุนรถยนต์ไฟฟ้า EV เต็มสูบครบห่วงโซ่ ล่าสุดอยู่ระหว่างพิจารณาด้านภาษีสรรพสามิต หวังกระตุ้นเกิดได้เร็ว แย้มอาจตั้งกองทุน ช่วยหนุนราคารถยนต์ EV ต่ำลง จากปัจจุบันราคายังสูงลิ่ว

       นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า รัฐบาลมีแนวทางในการสนับสนุนต่อเนื่องเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า EV ครบทั้งห่วงโซ่ ทั้งการเข้าไปสนับสนุนด้านภาษีสรรพสามิต ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ว่าจะสามารถเข้าไปช่วยอย่างไรได้บ้าง รวมถึงการเข้าไปสนับสนุนในขั้นการผลิต หรือชิ้นส่วน แบตเตอรี่ต่างๆ ที่ปัจจุบันมีคณะกรรมการที่มี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางในการเข้าไปสนับสนุน 
       โดยการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าเกิดขึ้น มีทั้งการเข้าไปสนับสนุนด้านราคา ที่ขณะนี้ราคาค่อนข้างแพง ดังนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะมีกลไกส่วนใด เข้าไปช่วยสนับสนุนให้ราคารถลดลงได้ ซึ่งการเข้าไปสนับสนุนคงต้องมาจากเม็ดเงินของภาครัฐ ที่อาจเป็นลักษณะของการจัดตั้งกองทุน ซึ่งขณะนี้ภาครัฐอยู่ระหว่างการพิจารณา 

      นอกจากนี้ ยังต้องเข้าไปสนับสนุนให้เกิด สถานี้ประจุไฟฟ้าให้ทั่วถึง ในทั่วประเทศมากขึ้น และมีความถี่ของระยะทาง ที่จะต้องกระจายอยู่ไม่ห่างไกลมาก เพราะรถที่ต้องอัดประจุไฟฟ้า

     ดังนั้นแนวทางคือการส่งเสริม ทั้งด้านการลงทุน ด้านสถาบันประจุไฟฟ้า ที่อาจต้องมีลักษณะสินเชื่อที่เป็นดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งจะมีทั้งแบงก์รัฐและธนาคารพาณิชย์เข้าไปช่วยเหลือ 

      ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายที่ภาครัฐสนับสนุน ดังนั้นก็อาจเริ่มต้นที่หน่วยงานภาครัฐ เพราะแต่ละปี ภาครัฐมีการซื้อรถ เช่ารถเพื่อใช้ในหน่วยงานราชการจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นรถปิกอัพรถตู้ อีกทั้งปัจจุบันค่ายรถก็เริ่มมีการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า และเริ่มทดลองรถกระบะไฟฟ้าแล้ว เนื่องจากปัจจุบันไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถกระบะ ขนาด 1ตัน ดังนั้นต้องมีมาตรการสนับสนุนเพื่อคงความเป็นเจ้าแห่งการผลิตรถกระบะหนึ่งตันต่อไป
      “การเข้าไปสนับสนุนด้านภาษี ต้องเข้าไปพิจารณาว่าจะสามารถเข้าไปสนับสนุนอย่างไรบ้าง เพราะรถกระบะเราเป็นศูนย์กลางการผลิต และนโยบายเราคือสนับสนุนการผลิต ที่ไม่ได้มุ่งแค่ในประเทศเท่านั้น แต่ต้องส่งเสริมการส่งออกต่างประเทศด้วย ต้องบาลานซ์ระหว่างในและต่างประเทศ ทำให้วอลุ่มสูงขึ้น เพราะหากเน้นแต่ในประเทศก็อาจไม่ได้สเกล ดังนั้นเหล่านี้ก็เป็นมาตรการที่เราส่งเสริมมาโดยตลอด ซึ่งส่งเสริมทั้ง EV รวมถึงไฮบริดต่างๆด้วย” 
      ส่วนการประกันราคาข้าว จากการขยายสัดส่วนเพดานก่อหนี้ตามมาตรการ 28 จากเดิม 30% เป็น 35% เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติม เชื่อว่าจะสามารถทำได้เร็ว โดยหลังจากเข้าสู่การอนุมัติของคณะรัฐมนตรีหรือครม.กระทรวงเกษตรฯ ก็จะนำรายชื่อเกษตรกร ส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

      ซึ่งจะเห็นงบประมาณทยอยออกมา ซึ่งจะมาจาก วงเงินภายใต้มาตรา 28 ก่อน ที่ยังมีวงเงินอยู่ 
รรมการที่มี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางในการเข้าไปสนับสนุน