‘จุรินทร์’ เปิด 667 จุดขายหมูถูก 130 บาท

กระทรวงพาณิชย์ได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และภาคเอกชนจัดให้มีจุดจำหน่ายเนื้อหมูราคาถูกกิโลกรัมละ 130 บาท

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ระบุ กระทรวงพาณิชย์ได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และภาคเอกชนจัดให้มีจุดจำหน่ายเนื้อหมูราคาถูกกิโลกรัมละ 130 บาท โดยจัดให้มีจุดจำหน่ายทั่วทั้งประเทศ 667 จุด คาดจะช่วยลดค่าครองชีพ 70-100 ล้านบาท