ส่อง 10 อันดับกองทุน "SSF" และ "RMF" ผลตอบแทนสูงสุด ตั้งแต่ต้นปี 2564

ส่อง 10 อันดับกองทุน "SSF" และ "RMF" ผลตอบแทนสูงสุด ตั้งแต่ต้นปี 2564

ใกล้จบปีภาษี 2564 รวมลิสต์รายชื่อ กองทุน​ "SSF" และกองทุน "RMF" ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด ตั้งแต่ต้นปี 2564 ถึงช่วงพฤศจิกายน 2564 จาก "Morningstar Thailand" ใครกำลังหากองทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนลดหย่อนภาษี อ่านได้เลยที่นี่

ช่วงปลายปีที่กำลังจะจบปีภาษี 2564 แล้ว หลายคนกำลังมองหาตัวช่วย “ลดหย่อนภาษี” สำหรับการยื่นภาษีปี 2564 อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากออมในระยะยาว และลดหย่อนภาษีได้ด้วย คือ กองทุน SSF (Super Saving Fund) หรือ "กองทุนรวมเพื่อการออม" และ กองทุน RMF (Retiremant Mutual Fund) หรือ "กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ" ที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีรวมกันได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงรวบรวมรายชื่อ กองทุน SSF และ RMF ที่สร้างผลตอบแทนสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2564 จนถึงวันที่รวบรวมข้อมูล (Year to Date: YTD) จาก "Morningstarthailand" ช่วยประกอบการตัดสินใจสำหรับคนที่กำลังวางแผนลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีจากกองทุนเหล่านี้

  •  10 อันดับ SSF ผลตอบแทนสูงสุดตั้งแต่ต้นปี 2564 

ส่อง 10 อันดับกองทุน "SSF" และ "RMF" ผลตอบแทนสูงสุด ตั้งแต่ต้นปี 2564

สำหรับ SSF เป็นกองทุนการออมแบบใหม่ ที่เพิ่งเริ่มต้นในปี 2563 โดยเงื่อนไขการลงทุนและสิทธิทางภาษีที่จะได้รับคือ

- ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปีเต็ม นับจากวันที่ลงทุนถึงวันเดียวกันในอีก 10 ปีข้างหน้า (นับวันชนวัน) 

- ไม่กำหนดขั้นต่ำในการซื้อ

- ไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี ซื้อปีไหนใช้สิทธิลดหย่อนได้ในปีนั้น 

- สามารถหักลดหย่อนได้ในปี 2563-2567

- ลงทุนสูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท (รวม RMF, SSF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กบข., กอช., ประกันบำนาญ แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท)

  •  10 อันดับ RMF ผลตอบแทนสูงสุดตั้งแต่ต้นปี 2564 

ส่อง 10 อันดับกองทุน "SSF" และ "RMF" ผลตอบแทนสูงสุด ตั้งแต่ต้นปี 2564

กองทุน RMF (Retiremant Mutual Fund) หรือ "กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ" อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่เน้นการลงทุนเพื่อออมเงินระยะยาวไว้สำหรับใช้จ่ายตอน "เกษียณอายุ" ซึ่งมีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้

- ถือครองอย่างน้อย 5 ปี และต้องถือครองถึงอายุถึง 55 ปี

- ไม่กำหนดเงินขั้นต่ำในการซื้อ

- ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี หรือปีเว้นปี

- สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ในปีที่มีการลงทุน -ลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวม SSF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กบข., กอช. ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาท

----------------------------------

อ้างอิง: morningstarthailand