HTC - กำไรฟื้นตัวตามการเปิดเมือง (24 พ.ย. 64)

HTC - กำไรฟื้นตัวตามการเปิดเมือง (24 พ.ย. 64)

คาดกำไร 4Q21F เติบโตทั้ง qoq และ yoy จากการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวหนุนรายได้เพิ่มขึ้น และราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นกระทบ GPM เพียงเล็กน้อยจากการสั่งซื้อแบบ Big Volume

ซึ่งเราคาดว่ากำไรจะทำ New high ในปี FY21F แม้จะมีการระบาดของ Covid-19 เราจึงปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น “ซื้อ” ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2022 ที่ 43.7 บาท อิงจาก PER ปี FY22F ที่ 13x (-0.25 SD ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี)

 

แนวโน้มกำไรสุทธิ 4Q21F เติบโตทั้ง qoq และ yoy จากการเปิดเมือง

บริษัทคาดว่าปริมาณการขาย (sales volume) ใน 4Q21 จะเติบโตขึ้นราว 10% เมื่อเทียบกับ 3Q21 หลังจากการคลายล็อกดาวน์ และเปิดรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยให้ยอดขายในช่องทาง Modern trade, ร้านอาหารและโรงแรมกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น โดยบริษัทคาดว่ายอดขายในปี 2021 จะเติบโตขึ้นราว 2-4% ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของเราที่คาดว่ากำไรใน 4Q21F จะดีกว่าทุกปี ด้วยกำไรสุทธิที่เติบโตทั้ง qoq และ yoy เนื่องจากในช่วงการระบาด Covid-19 บริษัทมีการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นซึ่งเมื่อมีการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว ยอดขายในส่วนนักท่องเที่ยวจะมาช่วยเพิ่มฐานรายได้ให้สูงขึ้น ส่งผลให้กำไรสุทธิเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง และ GPM กลับมาขยายตัวได้ qoq

 

 

 

 

ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นกระทบ GPM ไม่มาก จากการสั่งซื้อแบบ Big Volume

ราคาวัตถุดิบ PET และอลูมิเนียมที่สูงขึ้น มีผลกระทบต่อ GPM เล็กน้อย เนื่องจากบริษัทมีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมี Partner ที่ช่วยบริหารต้นทุนจากการทำการสั่งซื้อแบบ Big Volume รวมทั้งในปี 2022 บริษัทมีแผนการปรับสูตรลดน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ลง ซึ่งจะมาช่วยชดเชยผลกระทบของต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นได้

 

ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น ซื้อ จากการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว

HTC ได้ประโยชน์โดยตรงจากการท่องเที่ยวในภาคใต้ที่ฟื้นตัวทำให้กำลังซื้อกลับมา หนุนรายได้เพิ่มขึ้น โดยเราคาดกำไรทำจุดสูงสุดใหม่ในปี 2021 ที่ 594 ลบ. เติบโต 4.8%yoy และปี 2022 โตต่อ 14%yoy รวมทั้งราคาหุ้นปรับลดลงมาสะท้อนกำไร 3Q21 ที่อ่อนแอไปแล้ว จึงมี upside ที่น่าสนใจถึง 20% และเป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงประมาณ 6-7.5% โดยคาดเงินปันผลจ่ายในรอบ 2H21 ที่ 1.24 บาท/หุ้น จึงปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น ซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 43.7 บาทต่อหุ้น เทียบเท่า PER ปี FY22F ที่ 13x (-0.25 SD ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี)