รัฐขยายเพดานหนี้ มาตรา 28 จาก 30% เป็น 35% จ่ายโครงการประกันรายได้ข้าว

รัฐขยายเพดานหนี้ มาตรา 28 จาก 30% เป็น 35% จ่ายโครงการประกันรายได้ข้าว

นายกฯ เรียกถกคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง ขยายเพดานหนี้ ม.28 เป็น 35% จากเดิม 30% เพิ่มวงเงิน 1.5 แสนล้านบาท โครงการประกันรายได้ชาวนาต้องใช้เงินเฉียดแสนล้าน แต่มีช่องในการก่อหนี้ได้แค่ 5,300 ล้านบาท เตรียมชงครม.อนุมัติโครงการประกันรายได้ข้าวส่วนที่เหลืออังคารหน้า

เวลา 11.30 น. ศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน วันนี้ (24 พ.ย.) ว่าจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเรื่องการหาเงินมาจ่ายให้กับเกษตรผู้ปลูกข้าวตามนโยบายการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวตามนโยบายของรัฐบาล

ภายหลังจากที่มีการอนุมัติจ่ายเงินงวดแรกไปประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาท และคงเหลือวงเงินที่ต้องจ่ายตามโครงการอีกประมาณ  8 - 9 หมื่นล้านบาท 

โดยในการดำเนินการจ่ายเงินให้กับชาวนาต้องมีการขยายเพดานหนี้ในมาตรา 28 ตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของภาครัฐ ในส่วนการก่อหนี้ภาครัฐต่อสัดส่วนงบประมาณจากเดิมที่กำหนดไว้ที่ 30% เป็น 35% เป็นเวลาชั่วคราว 1 ปี 

ส่งผลให้มีสัดส่วนที่ภาครัฐจะก่อหนี้เพิ่มอีกประมาณ 1.55 แสนล้านบาท ซึ่งพอต่อการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในโครงการประกันรายได้ชาวนา รวมทั้งได้เตรียมแนวทางการขอใช้งบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน 2565 ในการสนับสนุนโครงการบางส่วนด้วย 

 

ทั้งนี้จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้การแก้ไขเพดานหนี้ตามมาตรา 28 มีผลอย่างเป็นทางการและในสัปดาห์หน้า คณะรัฐมนตรีจะมีการพิจารณา (ครม.) อนุมัติวงเงินในส่วนการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในส่วนที่เหลือ และคาดว่าเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะได้เงินภายในเดือน ธ.ค.นี้ 

"นายกฯมีความเป็นห่วงว่าการได้เงินของชาวนาจะขาดช่วง จึงเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งที่ผ่านมายังไม่สามารถอนุมัติได้เพราะวงเงินตามมาตรา 28 เหลือแค่ประมาณ 5300 ล้านบาทเท่านั้น แต่เมื่อมีการขยายสัดส่วนวงเงินแล้วการอนุมัติจะไม่ช้า และเกษตรกรจะได้เงินภายในเดือน ธ.ค.นี้"นายอาคม กล่าว