"ธนชาตประกันภัย" แกร่ง ได้รับจัดอันดับเครดิต AA- แนวโน้ม "คงที่"

"ธนชาตประกันภัย"  แกร่ง ได้รับจัดอันดับเครดิต AA- แนวโน้ม  "คงที่"

ธนชาตประกันภัย ตอกย้ำความแข็งแกร่งทางการเงินที่ระดับสูงมากในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทย ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ระดับ "AA-" แนวโน้ม "คงที่" จาก ทริส เรทติ้ง พร้อมเดินหน้านำเทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้นำในธุรกิจประกันภัย

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้จัดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับธนชาตประกันภัยที่ระดับ AA- พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่”โดยให้เหตุผลว่า ธนชาตประกันภัยมีการดำเนินธุรกิจที่อยู่ในระดับที่ดี

มีตำแหน่งทางการตลาดอยู่ในกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำ 10 รายแรก รวมถึงมีความชำนาญในด้านการประกันภัยรถยนต์ มีสถานะด้านการเงินที่มีความแข็งแกร่งเนื่องจากมีความสามารถในการทำกำไรที่อยู่ในระดับที่ดี มีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งมาก และสภาพคล่องที่อยู่ในระดับสูงภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงที่เข้มแข็ง ตลอดจนเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่เข้มงวดจากทางการ

ทริสเรทติ้ง มองว่าธนชาตประกันภัยมีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อกลุ่มทุนธนชาต โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ประกอบด้วย บมจ.ทุนธนชาต (TCAP) ในสัดส่วน 51% และ สโกเทีย แบงก์ 49% ธนชาตประกันภัยยังมีคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีประสบการณ์ร่วมงานกับกลุ่มทุนธนชาตและธนาคารทหารไทยธนชาต พร้อมยังมีกรรมการที่มาจากสโกเทีย แบงก์ และกรรมการอิสระที่มีความชำนาญในด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาธุรกิจซึ่งสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท

ในด้านความสามารถในการแข่งขันของธนชาตประกันภัยนั้น ทริสมองว่าธุรกิจประกันภัยรถยนต์ของบริษัทมีความแข็งแกร่ง มีผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไรที่ดี เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่มีส่วนแบ่งทางการตลาดของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงทั้งหมดอยู่ในอันดับ 9 จากผู้ประกอบการ 56 ราย และยังมีความแข็งแกร่งในด้านธุรกิจประกันภัยรถยนต์โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในอันดับ 6 ของอุตสาหกรรม

 

ทริสเรทติ้ง ยังมีมุมมองว่าธนชาตประกันภัยมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับสถาบันการเงิน นายหน้าประกันภัย และตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งจะช่วยรักษาระดับเบี้ยประกันที่บริษัทจะได้รับต่อไปได้เป็นอย่างดีในระยะ 2-3 ปี ข้างหน้า ทั้งนี้ ในปี 2563 ธนชาตประกันภัยมีเบี้ยประกันภัยรับตรงที่มาจากนายหน้าประกันในสัดส่วนสูงสุดโดยอยู่ที่ระดับ 56% ของเบี้ยรวม ตามด้วยเบี้ยที่ขายผ่านธนาคาร 38% และช่องทางขายตรง 4% โดยบริษัทได้พยายามคัดเลือกพันธมิตรช่องทางขายรายใหม่อย่างระมัดระวังโดยให้ความสำคัญกับแนวร่วมเชิงกลยุทธ์มากกว่าการพิจารณาจากยอดขายสูงสุดด้วย     

นายพีระพัฒน์  กล่าวว่า ปัจจุบันธนชาตประกันภัยมีเงินทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จำนวน 4,930 ล้านบาท และอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 สูงถึง 1,318% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ คปภ. กำหนดไว้ที่ 140%  

สำหรับทิศทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคตนั้น คาดว่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์จะเติบโตขึ้นจากการได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ และการปรับตัวที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจ ในขณะที่ประกันภัยอุบัติเหตุและประกันภัยสุขภาพจะมีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นมากในทุกๆ ปี

นอกจากนี้ ประชาชนยังมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปจากเดิม โดยมีการซื้อขายออนไลน์มากขึ้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบงานดิจิทัล และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับการเสนอขายออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงความคุ้มครองได้ง่าย สะดวก และปลอดภัย มีการเก็บข้อมูลผ่านคลาวด์ และนำระบบ AI มาใช้ในกระบวนการทำงานมากขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งมอบบริการให้กับ ลูกค้า คู่ค้า ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางขึ้นต่อไป

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์