คปภ. แจง "เดอะวันประกันภัย" ตีกรอบ 7 วัน ปรับ เจอจ่ายจบ อัตโนมัติ ยันไม่มีผล 

คปภ. แจง "เดอะวันประกันภัย" ตีกรอบ 7 วัน ปรับ เจอจ่ายจบ อัตโนมัติ ยันไม่มีผล 

คปภ. ชี้แจงกรณี "เดอะวันประกันภัย" แจ้งให้ลูกค้าเลือกรับข้อเสนอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์โควิด เจอจ่ายจบใน 7 วัน ไม่เช่นนั้นจะถูกปรับเปลี่ยนอัตโนมัตินั้น ยันว่า ไม่มีผล เพราะต้องสมัครใจเท่านั้น ลั่นบ.ใดฝ่าฝืน โทษสูงสูดปรับไม่เกินครั้งละ 300,000 บาท  ร้องเรียนได้ที่ คปภ.

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ได้ประขุมร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย และบริษัทประกันวินาศภัยที่เสนอขายประกันภัยโควิด แบบเจอจ่ายจบ โดยเห็นตรงกันว่าจะดูแลคุ้มครองประโยชน์ผู้เอาประกันต่อไป ส่วนกรณียื่นข้อเสนอขอแจ้งปรับเปลี่ยนกรมธรรม์ หรือความคุ้มครอง จะทำได้ในกรณีได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันเท่านั้น ห้ามบังคับ หรือเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ และหากบริษัทใดฝ่าฝืนจะมีความผิดโทษสูงสูดปรับไม่เกินครั้งละ 300,000 บาท  ซึ่งประชาชนสามารถมาร้องเรียนได้ที่ คปภ.จะลงโทษอย่างเด็ดขาด

สำหรับกรณีบมจ.เดอะ วัน ประกันภัย ส่งเอสเอ็มเอส แจ้งให้ลูกค้าเลือกรับข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ภายใน7 วันไม่เช่นนั้นจะถูกปรับเปลี่ยนอัตโนมัตินั้น ได้ให้ผู้บริหารของบริษัทชี้แจงและตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้รับการยืนยันว่า บริษัทเป็นการเสนอทางเลือกให้กับผู้เอาประกันภัย โดยความสมัครใจ จะไม่บังคับ ซึ่งเป็นแนวทางบริหารของบริษัทเพื่อลดปัญหาการขาดสภาพคล่องและให้อยู่รอดได้

ดังนั้นประชาชนไม่ต้องกังวลว่าจะถูกเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใน 7 วัน หากไม่ยินยอมจะยังได้รับความคุ้มครองตามเดิม ส่วนในอนาคต หากมีบริษัทอื่นจะยื่นข้อเสนอขอปรับเงื่อนไขก็สามารถทำได้ แต่ต้องเป็นไปตามภาคสมัครใจ ห้ามบังคับ

นอกจากนี้  คปภ. จะไม่ยกเลิกคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่อง ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัท ในกรมธรรม์ประกันภัย โควิด ตามที่สมาคมประกันขอเสนอให้ยกเลิก เนื่องจาก จะทำให้ผู้บริโภคหลายล้านคนได้รับผลกระทบ และทำลายความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมภัยในภาพรวม แต่ คปภ.ก็พร้อมรับฟังข้อเสนออื่น เพื่อออกมาตรการเพิ่มเติม ช่วยเหลือบริษัืทให้ผ่านวิกฤตไปให้ได้

ขณะเดียวกันจะมีการประเมินความทนทานภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคจำลอง ของบริษัทประกันภัย ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบความเสี่ยงในเชิงระบบ และจะทดสอบเป็นรายบริษัทที่ขายประกันภัยโควิด ส่วนสถานะบริษัทประกันที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของ คปภ. 3 แห่ง ได้ แก่ ไทยประกันภัย สินมั่นคงประกันภัย และเดอะวันประกันภัย ขณะนี้ยังมีความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมให้ผู้เอาประกันได้ตามปกติ แต่คปภ.จะมีการติดตามอย่างใกล้ชิด

ปัจจุบัน มีบริษัทที่ขายประกันโควิดทั้งหมด 16 แห่ง ยอดสะสมช่วง 2 ปี รวม 44 ล้านกรมธรรม์ ในจำนวนนี้เป็นเจอจ่ายจบ 10 ล้านกรมธรรม์ และยังคงให้ความคุ้มครองอยู่7 ล้านกรมธรรม์ เฉลี่ย 50,000-100,000 บาท ส่วนยอดเคลมสินไหม ล่าสุดอยู่ที่ 25,000 ล้านบาท