อัพเดท "ประกันราคาข้าว" 64/65 งวด 5 เงินชดเชยส่วนต่างข้าว ได้กี่บาท เช็คเลย!

อัพเดท "ประกันราคาข้าว" 64/65 งวด 5 เงินชดเชยส่วนต่างข้าว ได้กี่บาท เช็คเลย!

อัพเดทแล้ว "ประกันราคาข้าว" 64/65 งวด 5 เงินชดเชยส่วนต่างข้าว ได้กี่บาท เช็คเลย!

คืบหน้าโครงการ “ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2564/2565 รอบที่ 1 งวดที่ 4 ล่าสุด กรมการค้าภายในระบุว่า ได้เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนตาราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 งวดที่ 5 รอบที่ 1 ได้ราคาอ้างอิงและเงินชดเชยส่วนต่างข้าวดังนี้

ราคาเกณฑ์อ้างอิงประจำวันที่ 12 พ.ย. 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 5 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 5 -11 พฤศจิกายน 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 10,828.98 บาทต่อตัน
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,244.62 บาทต่อตัน
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 9,770.08 บาทต่อตัน
  • ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 7,746.54 บาทต่อตัน
  • ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 7,671.50 บาทต่อตัน

ราคาเงินชดเชยส่วนต่างข้าว งวดที่ 5

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ชดเชยตันละ 4,171.02 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยตันละ 3,755.38 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ชดเชยตันละ 1,229.92 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยตันละ 2,253.46 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ชดเชยตันละ 4,328.50 บาท

 

อัพเดท "ประกันราคาข้าว" 64/65 งวด 5 เงินชดเชยส่วนต่างข้าว ได้กี่บาท เช็คเลย!

อัพเดท "ประกันราคาข้าว" 64/65 งวด 5 เงินชดเชยส่วนต่างข้าว ได้กี่บาท เช็คเลย!