ระวัง!!แก๊งมิจฉาชีพใช้ชื่อดร.เกษราเอ็มดีเสนาฯหลอกลงทุนออนไลน์

ระวัง!!แก๊งมิจฉาชีพใช้ชื่อดร.เกษราเอ็มดีเสนาฯหลอกลงทุนออนไลน์

เสนาฯ ร่อนจดหมายแจง แจ้งเตือนภัย! มิจฉาชีพทางออนไลน์ใช้ชื่อดร.เกษรา และภาพโปรไฟล์ เพื่อแอบอ้างหลอกลวงเชิญชวนลงทุนออนไลน์

12 พฤศจิกายน 2564

เรียน     บรรณาธิการ/สื่อมวลชน

เรื่อง     แจ้งเตือนภัย! มิจฉาชีพทางออนไลน์ใช้ชื่อดร.เกษรา และภาพโปรไฟล์ เพื่อแอบอ้างหลอกลวง

             เชิญชวนลงทุนออนไลน์

            เนื่องด้วยปัจจุบันพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ และใช้ภาพส่วนตัวไปตั้งเป็นภาพโปรไฟล์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการชักชวนประชาชนเข้าร่วมการลงทุนออนไลน์หารายได้เสริมต่าง ๆ หรือประกอบธุรกิจที่จะได้รับผลตอบแทนสูงเกินจริง ซึ่งเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ทำให้เปิดการสูญเสียเงินให้แก่กลุ่มมิจฉาชีพออนไลน์

              ทั้งนี้ ดร.ยุ้ย - เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จึงขอเรียนชี้แจงในครั้งนี้ว่า

1. ทาง ดร.เกษรา หรือเพจ ดร.ยุ้ย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับเพจ / Line หรือ Line Group ดังกล่าว แต่เป็นการถูกนำชื่อและภาพโปรไฟล์ส่วนบุคคล ไปใช้แอบอ้างเพื่อหลอกลวงบุคคลอื่น

2. ทาง ดร.เกษรา หรือเพจ ดร.ยุ้ย ไม่มีนโยบายการลงทุนรูปแบบออนไลน์หรือหารายได้เสริมตามที่แอบอ้างแต่อย่างใด

จึงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวัง ศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนออนไลน์แชร์ลูกโซ่ดังกล่าว

 
อนึ่ง  ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ดูแลด้านกฎหมายของบริษัทได้ดำเนินการแจ้งความกับทางสน.สุทธิสาร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากผู้แอบอ้างยังไม่หยุดการกระทำและการหลอกลวงโดยใช้ชื่อ ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ และภาพโปรไฟล์ส่วนบุคคลไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทุกกรณี ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว อันนำมาซึ่งการเสื่อมเสียความน่าเชื่อถือและเสื่อมเสียชื่อเสียง ทางฝ่ายกฎหมายของบริษัทพร้อมดำเนินคดีตามกระบวนทางกฎหมายทันที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

                                               นางสาว อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์

                               กรรมการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ระวัง!!แก๊งมิจฉาชีพใช้ชื่อดร.เกษราเอ็มดีเสนาฯหลอกลงทุนออนไลน์