"ธ.ก.ส." พร้อมจ่าย "ประกันรายได้ข้าวปี 64/65" ข้าวแต่ละชนิดจ่ายกี่บาท?

"ธ.ก.ส." พร้อมจ่าย "ประกันรายได้ข้าวปี 64/65" ข้าวแต่ละชนิดจ่ายกี่บาท?

ทีมข่าวต่อสายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน เพื่อสอบถามวันโอนเงิน "ประกันรายได้ข้าวปี 64/65" พบว่าจะมีการโอนเงินรอบที่ 1 งวดที่ 1 ในวันที่ 9-10-11 พ.ย.64 ส่วนงวดที่ 2, 3, 4 ยังไม่มีกำหนดวันที่ชัดเจน ชวนรู้ข้าวแต่ละชนิดจ่ายให้เท่าไร? เช็คที่นี่

"ธ.ก.ส." พร้อมจ่ายเงินตามโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65" วงเงินกว่า 13,200 ล้านบาท แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ดีเดย์จ่ายวันแรก 9 พ.ย.นี้ กว่า 492,000 ราย เป็นเงินกว่า 10,900 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. ของวันนี้ (10 พ.ย.64) ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ได้ต่อสายตรงไปยัง "กรมการค้าภายใน" โทร.1569 เพื่อสอบถามรายละเอียดวันโอนเงินส่วนต่าง ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ของรอบที่ 1 งวดที่ 1 ให้ชัดเจนอีกครั้ง รวมถึงการโอนของรอบที่ 1 งวดที่ 2, 3, 4 ด้วย โดยเราได้รับคำตอบไทม์ไลน์ล่าสุด ดังนี้

 • การโอนเงินส่วนต่าง รอบที่ 1 งวดที่ 1 จะทยอยโอนให้วันที่ 9-10-11 พ.ย. 2564
 • การโอนเงินส่วนต่าง รอบที่ 1 งวดที่ 2, 3, 4 อาจจะมีการรวบยอดโอนให้พร้อมกันทีเดียว (แต่ต้องรอความชัดเจนอีกครั้ง) ส่วนวันโอนเงินยังไม่มีกำหนดวันที่ชัดเจน ให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวติดตามประกาศจาก "กรมการค้าภายใน" อีกครั้งเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

นอกจากนี้ สำหรับเรื่องเงินส่วนต่างที่ทาง "ธ.ก.ส." มีหน้าที่โอนจ่ายตามโครงการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั้น ในแต่ละรอบการเก็บเกี่ยวจะได้เงินส่วนต่างไม่เท่ากัน รวมถึงข้าวทั้ง 5 ชนิดก็จะได้เงินไม่เท่ากันด้วย

โดยจะต้องดูตามราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงของแต่ละช่วงการเก็บเกี่ยว และดูตามชนิดของข้าวแต่ละประเภทด้วย มีรายละเอียดดังนี้

1. เช็คราคากลางและเงินส่วนต่าง ปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 1 

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" รอบที่ 1 งวดที่ 1 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 10,864.23 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,407.75 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,947.87 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,065.38 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 7,662.53 บาท

ส่วนอัตราราคาส่วนต่างที่ ธ.ก.ส. จะจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 1 ของข้าวแต่ละชนิด คือ

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 4,135.77 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 3,595.25  บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,052.13 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,934.62 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 4,337.47 บาท

 

"ธ.ก.ส." พร้อมจ่าย "ประกันรายได้ข้าวปี 64/65" ข้าวแต่ละชนิดจ่ายกี่บาท?

 

2. เช็คราคากลางและเงินส่วนต่าง ปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 2 

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" รอบที่ 1 งวดที่ 2 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวช่วงวันที่ 15-21 ตุลาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 10,869.56 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,280.84 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,980.93 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,081.31 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 7,651.21 บาท

ส่วนอัตราราคาส่วนต่างที่ ธ.ก.ส. จะจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 2 ของข้าวแต่ละชนิด คือ

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 4,130.44 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 3,719.16  บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,019.07 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,918.69 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 4,348.21 บาท

"ธ.ก.ส." พร้อมจ่าย "ประกันรายได้ข้าวปี 64/65" ข้าวแต่ละชนิดจ่ายกี่บาท?

 

3. เช็คราคากลางและเงินส่วนต่าง ปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 3

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" รอบที่ 1 งวดที่ 3 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 22-28 ตุลาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 10,863.54 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,280.84 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,955.56 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,030.69 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 7,605.02 บาท

ส่วนอัตราราคาส่วนต่างที่ ธ.ก.ส. จะจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 3 ของข้าวแต่ละชนิด คือ

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 4,136.46 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 3,719.16  บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,044.44 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,969.31 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 4,394.98 บาท

"ธ.ก.ส." พร้อมจ่าย "ประกันรายได้ข้าวปี 64/65" ข้าวแต่ละชนิดจ่ายกี่บาท?

 

4. เช็คราคากลางและเงินส่วนต่าง ปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 4

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" รอบที่ 1 งวดที่ 4 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 29 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 10,786.53 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,280.84 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,876.24 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 7,910.09 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 7,533.41 บาท

ส่วนอัตราราคาส่วนต่างที่ ธ.ก.ส. จะจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 4 ของข้าวแต่ละชนิด คือ

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 4,213.47 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 3,719.16  บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,123.76 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 2,089.91 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 4,466.59 บาท

"ธ.ก.ส." พร้อมจ่าย "ประกันรายได้ข้าวปี 64/65" ข้าวแต่ละชนิดจ่ายกี่บาท?

ส่วนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect

อ้างอิง : กรมการค้าภายใน

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์