ผู้โดยสารระบบราง ‘พุ่ง’ หลังเปิดเมือง

ในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดประเทศตั้งแต่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จำนวนผู้โดยสารในระบบขนส่งทางราง ทั้งรถไฟฟ้าและรถไฟระหว่างเมืองเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละประมาณ 6 แสนคน

กรมการขนส่งทางราง ระบุ ในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดประเทศตั้งแต่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จำนวนผู้โดยสารในระบบขนส่งทางราง ทั้งรถไฟฟ้าและรถไฟระหว่างเมืองเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละประมาณ 6 แสนคน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า ที่มีผู้โดยสารเฉลี่ย 3-4 แสนคน และคาดว่าหลังจากนี้ตัวเลขผู้โดยสารจะมีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง