ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.375 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.028 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.375 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.028 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (4 พ.ย. 64) อยู่ที่ระดับ 33.375 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันพุธ (3 พ.ย. 64) อยู่ที่ระดับ 33.347 บาท/ดอลลาร์
(อ่อนค่า 0.028 บาท/ดอลลาร์)