วิธีลงทะเบียน "SHA" สำหรับร้านอาหาร ถ้าอยากให้ดื่ม ‘แอลกอฮอล์’ ในร้านได้

วิธีลงทะเบียน "SHA" สำหรับร้านอาหาร ถ้าอยากให้ดื่ม ‘แอลกอฮอล์’ ในร้านได้

เปิดวิธีลงทะเบียน "SHA" สำหรับ "ร้านอาหาร" ใน "กรุงเทพมหานคร" หากอยากเปิดให้ "ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" ในร้านได้ ร้านไหนไม่มีสัญลักษณ์ SHA ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ห้ามนั่งดื่มในร้าน

หลังจากที่ "ศบค." ได้ประกาศให้จังหวัดพื้นที่สีฟ้า ได้แก่ "กรุงเทพฯ กระบี่ พังงา และภูเก็ต" ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวช่วงเปิดประเทศ และอนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ โดยสามารถให้ลูกค้านั่งดื่มในร้านได้จนถึงเวลา 21.00 น.

ซึ่งมีเงื่อนไขว่า ร้านที่จะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเปิดให้ดื่มในร้านได้นั้น จะต้องได้รับการรับรอง ตรวจประเมินความพร้อมตาม "มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย" หรือ "SHA " มาแล้วเท่านั้น 

ปัญหาที่ตามมาคือ "ผู้ประกอบการ" เพิ่งทราบมาตรการดังกล่าว และลงทะเบียนไม่ทัน ทำให้ไม่สามารถเปิดร้านให้นั่งดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามเงื่อนไขในวัน "เปิดประเทศ" 1 พ.ย. ที่ผ่านมา 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงรวบรวมข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่ต้องการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบนั่งดื่มในร้านรีบลงทะเบียน "SHA" เพื่อขอรับเครื่องหมายตามที่ กทม. อนุญาต ตามขั้นตอนและเงื่อนไขดังนี้

 

  •  หลักเกณฑ์การขอรับเครื่องหมาย "SHA" 

SHA มาจากคำว่า Amazing Thailand Safety & Health Administration เป็นโครงการที่ ททท. ร่วมมือกับ สธ. เพื่อการ “ยกระดับมาตรฐานความสะอาด ความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย” ซึ่งช่วยให้ประชาชนมั่นใจในการใช้บริการ

ทั้งนี้ กิจการที่สามารถขอเครื่องหมาย SHA มีด้วยกัน 10 รูปแบบ ที่อาจมีมาตรฐานแตกต่างกันออกไป คือ

1. ร้านอาหาร
2. โรงแรม ที่พัก
3. สถานที่ท่องเที่ยว
4. ยานพาหนะ
5. บริษัทท่องเที่ยว
6. กิจการด้านสุขภาพ ความงาม
7. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า
8. กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
9. จัดกิจกรรม ประชุม โรงละคร โรงมหรสพ
10. ร้านของที่ระลึก ร้านค้าต่างๆ

 

  •  ข้อกำหนดมาตรฐาน SHA สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ภัตตาคาร 

1. มีทางเข้าออกทางเดียว สำหรับผู้รับบริการหากมีหลายทางเข้าต้องมีจุดคัดกรองทุกเส้นทาง

2. ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานและผู้รับบริการทุกครั้ง ทำสัญลักษณ์ให้ผู้ผ่านการคัดกรอง

3. บันทึกประวัติพนักงานและประวัติการเดินทาง

4. อนุญาตเฉพาะผู้รับบริการที่สวมหน้ากากอนามัยเท่านั้น

  •  ขั้นตอนการขอรับ "SHA" 

1. ลงทะเบียนผ่าน www.thailandsha.com

2. กรอกรายละเอียด แบบสอบถาม ภาพถ่ายประกอบ เอกสารอื่นๆ

3. สมาคมฯ ตรวจสอบ รับรองผล

4. ประชาสัมพันธ์

5. มอบสัญลักษณ์

6. สุ่มตรวจ

7. ททท. รวบรวมข้อมูลขั้นตอนสุดท้าย

 

วิธีลงทะเบียน "SHA" สำหรับร้านอาหาร ถ้าอยากให้ดื่ม ‘แอลกอฮอล์’ ในร้านได้

 

  •  จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิน 3 ทุ่มมีความผิด 

ทั้งนี้ จะมีการกวดขันผู้ประกอบการร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์ SHA/SHA+ จะต้องจำหน่าย "เครื่องดื่มแอลกอฮอล์" เกินเวลาที่กำหนด 21.00 น. เท่านั้น หากตรวจพบการฝ่าฝืนในเบื้องต้น จะทำการตักเตือนก่อน และหากพบว่ากระทำผิดซ้ำโดยเจตนาจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

ที่มา: ศบค. MCOT