NEWS เคาะเพิ่มทุนบริษัทย่อย มุ่งลงทุนFintech ครบวงจร

NEWS เคาะเพิ่มทุนบริษัทย่อย มุ่งลงทุนFintech ครบวงจร

บอร์ด NEWS ไฟเขียวเพิ่มทุน "ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย" 500 ล้านบาท ลุยลงทุน ในบลน. ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล หลังได้ใลเซนส์จากกระทรวงการคลังแล้ว พร้อมปั้นธุรกิจ FinTech ครบวงจร คาดเปิดตัว ธ.ค.นี้

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับความคืบหน้าการปรับแผนดำเนินธุรกิจของบริษัทฯซึ่งมุ่งสู่ธุรกิจการเงิน (FinTech) อย่างเต็มตัว เริ่มจากการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด (บริษัทย่อย) เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนในบริษัทย่อยทางอ้อมดำเนินธุรกิจการเงินได้แก่ "บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จำกัด" (บลน.) โดยเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 15,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 25,000,000 บาท พร้อมชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน ซึ่งบลน.ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ (License) จากกระทรวงการคลังแล้ว

NEWS เคาะเพิ่มทุนบริษัทย่อย มุ่งลงทุนFintech ครบวงจร

นาย กฤษฎา พฤติภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า ปัจจุบันด้วยโลกดิจิทัลพร้อมระบบเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ส่งผลให้เราสามารถเชื่อมโยงกันและทำธุรกรรมการเงินกันอย่างไร้พรมเแดนและขีดจำกัด

ดังนั้นการตัดสินใจครั้งนี้ของบริษัท ก็เป็นนิมิตหมายที่ดี ที่เหมาะแก่กาล ในการมุ่งลงทุนด้าน Fintech แบบครบวงจร บริษัทจึงขออนุมัติเพิ่มทุนโดยคาดว่าจะใช้งบลงทุนรวมทั้งหมดราว 500 ล้านบาท

ด้วยพื้นฐานการทําสื่อด้านการเงินการลงทุน พร้อมประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการลงทุน ไม่ว่าจะตลาดไทยหรือสากล เราอยากช่วยให้โลกการลงทุนเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายสำหรับทุกคน เพิ่มโอกาสการลงทุนให้ทั้งมือใหม่และมืออาชีพ โดยปัจจุบันเราอยู่ระหว่างการขอ license จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์และเจรจาซื้อกิจการอีกหลายแห่งในกลุ่ม Fintech โดยบริษัทตั้งเป้าจะเป็นดั่งผู้ปลดปล่อยประชาชนให้สามารถลดต้นทุนการทำธุรกรรมการเงินและเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

"ด้านการขอใบอนุญาติ บลน. ปัจจุบันเราได้รับใบอนุญาติดำเนินงานแล้ว พร้อมเริ่มออกสตาร์ทกิจการประมาณเดือนธันวาคมปีนี้ โดยรายละเอียดและแผนธุรกิจภาพใหญ่ บริษัทตั้งใจจะจัดงานแถลงข่าวใหญ่ในเดือนธันวาคมเช่นกัน"

ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เป็นวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะรายงานและเสนอขออนุมัติในวาระสำคัญเช่น การเปลี่ยนโครงสร้างดำเนินธุรกิจ การปรับสู่ธุรกิจการเงิน การจำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจโรงแรมออก การเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 30,000,000,000 หุ้น มูลค่ารวม 540 ล้านบาทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น