บอร์ด RML ตั้งบริษัทย่อย "กมลา เบย์ โฮลดิ้ง" สู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ

บอร์ด RML ตั้งบริษัทย่อย "กมลา เบย์ โฮลดิ้ง" สู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ

ที่ประชุมบอร์ด "ไรมอน แลนด์" อนุมัติ ตั้งบริษัทย่อย "กมลา เบย์ โฮลดิ้ง" เดินหน้ารุกธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ ใช้แหล่งเงินทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RML  แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า  ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 28ตุลาคม 2564 โดยมีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ " บริษัท กมลา เบย์ โฮลดิ้ง จำกัด"  เป็นธุรกิจเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ทุนจดทะเบียน  1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทุนชำระแล้ว 250,000 บาท (ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน)

ทั้งนี้ " บริษัท กมลา เบย์ โฮลดิ้ง จำกัด"   มีสัดส่วนการถือหุ้น RML สัดส่วน  99.97% และอื่น ๆ 0.03%  โดยมีรายชื่อคณะกรรมการบริการบริษัท ดังนี้ นายกรณ์ ณรงค์เดช ,นายอภิญญา ธนาลาภพิพัฒน์และ นางสาวจรรย์จิรา พนิตพ  แหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท