DELTA เผยกำไรไตรมาส3/64 วูบ 54% เหตุต้นทุนพุ่ง-ขาดแคลนวัตถุดิบ

DELTA เผยกำไรไตรมาส3/64  วูบ 54% เหตุต้นทุนพุ่ง-ขาดแคลนวัตถุดิบ

"เดลต้า" เผย ไตรมาส 3/64 มีกำไรสุทธิ 1,191.26 ล้านบาท ลดลง 54% เหตุขาดแคลนวัตถุดิบ- ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหารเพิ่มขึ้น รับผลกระทบจากน้ำท่วม ส่วน 9 เดือนปี 64 มีกำไรสุทธิ 4,603.42 ล้านบาท ลดลง 16%

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/64 มีกำไรสุทธิ 1,191.26 ล้านบาท ลดลง 54% เทียบงวดเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2,642.09 ล้านบาท ส่วนงวด 9 เดือนปี 64 มีกำไรสุทธิ 4,603.42 ล้านบาท ลดลง 16.60% เทียบงวดเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 5,520.09 ล้านบาท

 

ในไตรมาส 3/2564 บริษัทมีกำไรขั้นต้นมีจำนวน 4,103 ล้านบาท ลดลง 10.4% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการขึ้นราคาของวัตถุดิบหลักโดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ชิปเซ็ท จากกำลังการผลิตที่จำกัดของการผลิตแผงวงจรบนแผ่นเวเฟอร์ (Wafer Fabrication)ต้นน้ำ และการหยุดชะงักของการประกอบชิปเซ็ทปลายน้ำเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดกัเตอร์ทั่วโลก ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมการวิจัยและพัฒนา) มีจำนวน 2,793 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.4%

 นอจากนี้ ความเสียหายจากอุทกภัย ในเดือนสิงหาคม 2564 คลังสินค้าของบริษัทที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการบางส่วนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหาย บริษัทฯ ได้สำรวจความเสียหายและบันทึกผลขาดทุนจากอุทกภัยจำนวน 393 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนสำหรับงวดปัจจุบัน