ออมสินชวนคนไทย ’ฝากเงิน’ วันออมแห่งชาติ

ธนาคารออมสิน ร่วมรณรงค์และส่งเสริมการออมเนื่องวันออมแห่งชาติวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยเชิญชวนประชาชนคนไทยฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป พร้อมรับกระปุกออมสินวันออมแห่งชาติประจำปี 2564

ธนาคารออมสิน ร่วมรณรงค์และส่งเสริมการออมเนื่องวันออมแห่งชาติวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยเชิญชวนประชาชนคนไทยฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป พร้อมรับกระปุกออมสินวันออมแห่งชาติประจำปี 2564 เป็นที่ระลึกและไปออมต่อ แต่เนื่องจากยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และลดความแออัดในสาขาของธนาคาร ธนาคารจึงได้เปิดให้ลงทะเบียนฝากเงินล่วงหน้า ผ่านช่องทางออนไลน์ 2 ช่องทาง คือ LINE  Official : GSB Society และเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th  ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 ต.ค. 2564