แบงก์ยกระดับดูแล ’ธุรกรรม’ ที่ผิดปกติ 

จากกรณีการตัดเงินที่ผิดปกติผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของลูกค้า ล่าสุดธนาคารพาณิชย์ได้ยกระดับมาตรฐานการป้องกันเชิงรุกให้สูงขึ้นจากปัจจุบัน

ประธานสมาคมธนาคารไทย ผยง ศรีวณิช ระบุ จากกรณีการตัดเงินที่ผิดปกติผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของลูกค้า ล่าสุดธนาคารพาณิชย์ได้ยกระดับมาตรฐานการป้องกันเชิงรุกให้สูงขึ้นจากปัจจุบัน ครอบคลุมทั้งธุรกรรมที่มีจำนวนเงินต่ำและที่มีความถี่สูง หากพบธุรกรรมที่ผิดปกติจากการสุ่มข้อมูลบัตรเดบิตและนำไปสวมรอยทำธุรกรรม ธนาคารจะระงับการใช้บัตรทันทีและแจ้งลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ Mobile Banking อีเมล หรือ SMS  รวมทั้งติดตามเฝ้าระวังรายการธุรกรรมจากต่างประเทศเป็นพิเศษ ซึ่งปัจจุบันธุรกรรมที่ผิดปกติดังกล่าวมีประมาณลดลงมาก และหลายธนาคารไม่พบกรณีเพิ่มเติมแล้ว