‘ไทย ไลอ้อน แอร์’ เข้าร่วม ‘IATA Travel Pass’ อำนวยความสะดวกบินอินเตอร์ฯ

‘ไทย ไลอ้อน แอร์’ เข้าร่วม ‘IATA Travel Pass’ อำนวยความสะดวกบินอินเตอร์ฯ

สายการบิน “ไทย ไลอ้อน แอร์” เข้าร่วมโครงการ “IATA Travel Pass” เตรียมความพร้อมช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในการเดินทางระหว่างประเทศ

นายอัศวิน ยังกีรติวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ กล่าวว่า ไทยไลอ้อนแอร์ เข้าร่วมโครงการ IATA Travel Pass กับสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) พร้อมทดลองใช้ระบบการเชื่อมต่อข้อมูลกับแอปพลิเคชันบนมือถือ ซึ่ง IATA Travel Pass เปรียบเสมือนกับการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของผู้โดยสารในการเดินทางตามข้อกำหนดของของภาครัฐ พร้อมกับผลตรวจของวัคซีนที่ป้องกันโรคโควิด-19  ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารเมื่อเปิดประเทศ หรือในการเดินทางเส้นทางบินระหว่างประเทศ                 

“เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวของภาครัฐและเตรียมความพร้อมที่จะกลับมาบินในเส้นทางบินระหว่างประเทศของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ จึงได้ทำการทดลองเชื่อมต่อข้อมูลและระบบกับ IATA Travel Pass เพื่อในอนาคตอันใกล้นี้ IATA Travel Pass จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร และยังช่วยทำให้ผู้โดยสารได้ทราบถึงขั้นตอนและข้อกำหนดต่างๆทางด้านสาธารณสุข และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องก่อนการเดินทาง”

โดยผู้ใช้ IATA Travel Pass จำเป็นที่จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือก่อนการเดินทาง โดยในแอปพลิเคชันสามารถตรวจสอบเอกสารและข้อกำหนดในการเดินทางเข้าสู่จุดหมายปลายทางในแต่ละประเทศทั่วโลกได้ ซึ่งผู้โดยสารสามารถเลือกห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการตรวจแบบ RT-PCR หรือ ตามที่ประเทศปลายทางกำหนด และผลตรวจจะแสดงบนแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติทันทีหลังจากได้รับการอนุมัติจากห้องปฏิบัติการ ซึ่งช่วยทำให้ผู้โดยสารสามารถทำการเช็คอิน ณ ท่าอากาศยานได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็ยังรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสารให้ปลอดภัย และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้โดยสารในทุกเที่ยวบิน

ทั้งนี้สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ยังคงความใส่ใจเป็นพิเศษในเครื่องบินทุกลำ และยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โควิด-19 ทำให้ผู้โดยสารที่เดินทางทุกเที่ยวบินมีความมั่นใจ ว่าเครื่องบินสะอาด ปลอดภัยและอุ่นใจเมื่อบินไปด้วยกัน