BANPU ประมาณการ 3Q64F: ราคาถ่านหินสูงลิบลิ่ว

BANPU ประมาณการ 3Q64F: ราคาถ่านหินสูงลิบลิ่ว

เราคาดว่ากำไรสุทธิของ BANPU ใน 3Q64 จะอยู่ที่ 2.7 พันล้านบาท (ดีขึ้น YoY จากขาดทุนสุทธิ 516 ล้านบาท, +102% QoQ) โดยผลประกอบการที่ดีขึ้นมากทั้ง YoY และ QoQ

จะเป็นเพราะราคาถ่านหินเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 233% YoY และ 53% QoQ เป็น US$163/ton ใน 3Q64 เนื่องจาก i) อุปสงค์ถ่านหินแข็งแกร่ง โดยเฉพาะจากประเทศจีน, ii) อุปทานถ่านหินตึงตัน, iii) ราคาก๊าซในตลาดโลกวิ่งแรงในช่วงฤดูหนาว และ iv) ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีน-ออสเตรเลีย ดังนั้นเราจึงคาดว่าราคาขายเฉลี่ย (ASP) ของ BANPU จะเพิ่มขึ้นถึง 90% YoY และ 29% QoQ เป็น US$99/ton ใน 3Q64 นอกจากนั้น เราคาดว่าปริมาณยอดขายจะเพิ่มขึ้น 14% QoQ เป็น 8.4 ล้านตันเนื่องจาก i) ปริมาณการผลิตที่เหมืองในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น (5.3 ล้านตัน, +10% QoQ) จากปริมาณฝนตกน้อยลง และ ii) ผลผลิตจากเหมืองที่ออสเตรเลียเพิ่มขึ้น (3.0 ล้านตัน, +22% QoQ) จากใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร longwall ที่เหมือง
Mandalong ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าต้นทุนถ่านหินจะขยับเพิ่มขึ้น 2% QoQ เป็น US$50/ton หลังจากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเราคาดว่าส่วนแบ่งกำไรจาก Banpu Power (BPP.BK/BPPTB)* จะลดลงอย่างมาก QoQ ใน 3Q64 เนื่องจาก i) ราคาถ่านหินซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก และ ii) มีการปิดซ่อมบำรุง Unit #1 และ #3 ของโครงการหงสาตามกำหนด ในส่วนของรายการพิเศษ เราคาดว่าบริษัทจะบันทึกผลขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงก้อนใหญ่ถึง 5.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 261% QoQ เนื่องจากมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงราคาถ่านหินเอาไว้ที่ US$80-109/ton และราคาก๊าซเอาไว้ที่ US$3.0/mmbtu

 

 

 

จีนตั้งเป้าผลิตถ่านหินไว้อย่างท้าทายไม่น้อยกว่า 12 ล้านตันต่อวัน

ดัชนี Newcastle Export Index (NEX) วิ่งขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ US$250/ton ในช่วงครึ่งแรกของเดือนตุลาคม โดยยืนอยู่ในระดับที่สูงมาก (สูงกว่า US$200/ton) จากประมาณ US$180/ton ในเดือนกันยายน แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (National Development and Reform Commission) ของจีนได้ประกาศออกมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ว่าได้สั่งให้เหมืองถ่านหินในประเทศเดินหน้าผลิตถ่านหินเต็มกำลังการผลิตเพื่อเพิ่มการผลิตให้ได้ 12 ล้านตันต่อวัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 20%จากระดับปกติที่ 10 ล้านตันต่อวัน) เพื่อจะได้ดึงราคาถ่านหินให้กลับลงมา ถึงแม้ว่าราคาถ่านหินที่สูงลิบลิ่วในปัจจุบันอาจจะลดลงเนื่องจากอุปทานถ่านหินจากจีนเพิ่มขึ้น แต่เรายังคงเชื่อว่าราคาถ่านหินจะยังยืนได้เหนือ US$150/ton ไปตลอดช่วงฤดูหนาวเนื่องจาก i) อุปสงค์ที่สูงในช่วงฤดูหนาว และ ii) ราคาก๊าซพุ่งสูงขึ้น

 

Valuation & Action

เรายังคงคำแนะนำซื้อ และคงราคาเป้าหมาย SoTP ปี 2565 ไว้ที่ 13.00 สะท้อนถึงผลจาก dilution ที่เกิดจากการเพิ่มทุนและกำหนด discount 20% สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินจากเกณฑ์ ESG โดยเราเชื่อว่าราคาหุ้นจะได้แรงหนุนจาก i) ผลประกอบการที่มีแนวโน้มดีขึ้นใน 3Q64 และ ii) ราคาถ่านที่สูงอยู่ในปัจจุบันจากอุปสงค์ในช่วงฤดูหนาว

 

Risks

ความผันผวนของราคาถ่านหินและการปิดโรงไฟฟ้านอกแผน