5 อันดับหุ้นซื้อขายสูงสุดวันนี้ KBANK วอลุ่มนำ 3.5 พันล้าน

5 อันดับหุ้นซื้อขายสูงสุดวันนี้ KBANK วอลุ่มนำ 3.5 พันล้าน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงาน 5 หุ้นมูลค่าซื้อขายสูงสุดวันนี้ KBANK วอลุ่มซื้อขายสูงสุด ฝั่ง SCB วอลุ่มสูงสุดรองลงมา 2.5 พันล้าน 6.09 พันล้าน ตามด้วย BANPU วอลุ่ม 2.4 พันล้าน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รายงานข้อมูลหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดวันที่ 20 ต.ค.2564 โดยพบว่าหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่

1. KBANK มูลค่า 3,583.66 ล้านบาท ราคาปิดที่ 142.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท หรือ 1.50%

2. SCB มูลค่า 2,502.89 ล้านบาท ราคาปิดที่ 125.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท หรือ 3.00%

3. BANPU มูลค่า 2,482.79 ล้านบาท ราคาปิดที่ 12.30 บาท ลดลง 0.40 บาท หรือ 3.15%

4. SCGP มูลค่า 1,762.61 ล้านบาท ราคาปิดที่ 63.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท หรือ 2.43%

5. PTT มูลค่า 1,732.07 ล้านบาท ราคาปิดที่ 39.50 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง

ขณะที่หุ้นราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1. NCH เพิ่มขึ้น 20.00% หรือ 0.30 บาท ปิดที่ 1.80 บาท 

2. GPI เพิ่มขึ้น 10.68% หรือ 0.22 บาท ปิดที่ 2.28 บาท

3. S & J เพิ่มขึ้น 10.00% หรือ 2.75 บาท ปิดที่ 30.25 บาท 

4. GJS เพิ่มขึ้น 8.57% หรือ 0.03 บาท ปิดที่ 0.38 บาท 

5. PRECHA เพิ่มขึ้น 6.67% หรือ 0.08 บาท ปิดที่ 1.28 บาท

ส่วนหุ้นที่ราคาลดลงต่ำสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1. INSURE ลดลง 15.15% หรือ 5.00 บาท ปิดที่ 28.00 บาท 

2. SKE ลดลง 9.09% หรือ 0.70 บาท ปิดที่ 7.00 บาท

3. TWZ ลดลง 8.33% หรือ 0.01 บาท ปิดที่ 0.11 บาท

4. LANNA ลดลง 7.43% หรือ 1.95 บาท ปิดที่ 24.30 บาท

5. TCC ลดลง 6.45% หรือ 0.10 บาท ปิดที่ 1.45 บาท