Data Revolution ทางรอดอสังหาฯ หลังโควิด-19

Data Revolution ทางรอดอสังหาฯ หลังโควิด-19

วิกฤติโควิด-19 เกือบ 2 ปีนี้สะเทือนตลาดอสังหาฯอย่างรุนแรงหลายคนมองหาแนวทางการฟื้นตัวแต่สิ่งสำคัญที่หัวใจคือData Revolutionที่เข้ามารับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากนิวนอร์มอลโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

วิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ถล่มโลกและประเทศไทยเกือบ 2 ปีนี้สะเทือนตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างรุนแรง ธุรกิจชะลอตัวหนัก และมองหาแนวทางการฟื้นฟูกิจการ นอกเหนือจากการลงทุนพัฒนาและขยายโครงการ  การดำเนินงานหลังบ้านยังเป็นอีกหัวใจสำคัญ โดยเฉพาะ การปฏิวัติข้อมูล (Data Revolution) เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างความเข้าใจ และรับรู้ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวธุรกิจค้าปลีก ร้านอาหาร ที่สามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าได้หลากหลายแพลตฟอร์ม

Data Revolution ทางรอดอสังหาฯ หลังโควิด-19

เคน อิฟ ผู้ก่อตั้ง และประธานสมาคม Asia MarTech Society กล่าวว่า การระบาด “โควิด-19” ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาวะเศรษฐกิจในทุกประเทศ หลากหลายธุรกิจ สำหรับประเทศไทย หลายธุรกิจต้องปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อความอยู่รอดและรองรับกับวิถีปกติใหม่ (New Normal) อย่างเช่น การสื่อสารผ่าน “เวอร์ชวล” สำหรับการติดต่อกับลูกค้า พนักงาน ในการประชุมออนไลน์ โดยตรง ทำให้เกิดความสัมพันธ์แม้จะต้องอยู่ห่างกันเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรค 

"ทุกอย่างยังคงต้องเดินหน้าต่อไป แนวทางการปรับตัวของธุรกิจ จึงใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหา ที่ผ่านมาวงการอสังหาฯ ใช้สื่อโซเซียล มีเดีย ไอจี เฟซบุ๊ก แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเข้ามาช่วยติดต่อสื่อสารลูกค้า ทั้งมีบทบาทสำคัญในการทำให้เกิดการซื้อขายอสังหาฯ แม้ในช่วงเกิดโควิด”
 

อย่างไรก็ดี  หากมีข้อมูลลูกค้าที่ดีพร้อม และเพียงพอที่นำไปวิเคราะห์ข้อมูล จะสามารถช่วยในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ จะช่วยลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยกตัวอย่าง ธุรกิจค้าปลีกที่มีข้อมูลลูกค้าอยู่จำนวนมาก สามารถนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อให้บริการลูกค้าโดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน ที่สำคัญให้บริการที่รวดเร็วและโดนใจลูกค้า 

สะท้อนให้เห็นว่า Data Driven และเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจมากขึ้น!!

Data Revolution ทางรอดอสังหาฯ หลังโควิด-19

สตีเว่น โอมม์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคุณค่า และผู้สนับสนุนด้านความยั่งยืน บริษัท ควอนตัม ไทยแลนด์ กล่าวว่า ผลจากโควิด-19 การทำธุรกิจในรูปแบบเดิมต่อไปไม่ได้แล้ว! ต้องปรับตัวให้เข้าการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นเหมือนอย่างธุรกิจรีเทลและร้านอาหาร ที่เชื่อมต่อหลายแพลตฟอร์ม หรือที่เรียกว่าออมนิแชนแนล (Omnichannel)  โดยให้ลูกค้าเลือกช่องทางการสื่อสารที่ต้องการได้ และอิสระในการเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา หากถ้าไม่ทำเช่นนี้ จะขาดช่วงในการบริการลูกค้า การใช้โซลูชันแบบออมนิแชนแนล เพื่อการสื่อสารที่ราบรื่นไร้รอยต่อ พร้อมยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าไปอีกขั้น

สิ่งสำคัญ คือ การปฏิวัติข้อมูล ซึ่งในภาคอสังหาฯ ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นทางรอดให้ธุรกิจก้าวต่อไปได้อย่างความยั่งยืน หากมีข้อมูลที่เข้าถึงได้ จะสร้างโอกาสในการพัฒนาโครงการอสังหาฯ และบริการต่าง ๆ เพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต เพราะการมีข้อมูลจะทำให้เข้าใจและปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

Data Revolution ทางรอดอสังหาฯ หลังโควิด-19
 

Data Revolution ทางรอดอสังหาฯ หลังโควิด-19

ริชาร์ด อลัน อควิโน หัวหน้าแผนกการตลาด บริษัท พร็อพเพอร์ตี้กูรู อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า แนวโน้ม Data Driven และเทคโนโลยี จะเข้ามามีบทบาทในวงการอสังหาฯ มากขึ้น หลังยุคโควิด-19  

“เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ผู้ประกอบการอสังหาฯ ได้เข้าใจลูกค้า และทำธุรกิจได้ดีขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ในอนาคตอาจมีแปลนห้องแบบเวอร์ชวลมาให้ลูกค้าดูก่อนที่สร้างเสร็จเพื่อประกอบการตัดสินใจ หรือเทคโนโลยีเสียงที่มาตอบสนองการทำงานที่บ้าน” 

ผู้ประกอบการอสังหาฯ ต้องตัดสินเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของตนเองที่เข้ามาช่วยให้การให้บริการและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ  โดยข้อมูลต้องมีความพร้อม และมากพอที่จะนำไปทำการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการตัดสินใจ เพื่อสร้างสินค้าและบริการออกมาได้ตรงใจลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุด! 

Data Revolution ทางรอดอสังหาฯ หลังโควิด-19

โดยทางพร็อพเพอร์ตี้กูรู ได้เตรียมจัดงาน PropertyGuru Asia Real Estate Summit: Virtual Edition 2021 ที่รวมเอาผู้นำทางความคิดและสุดยอดเทคโนโลยีด้านอสังหาริมทรัพย์ของโลก พร้อมจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์วันที่ 8 ธ.ค. นี้ ผ่านทางเว็บไซต์ AsiaRealEstateSummit.com