กองทุน-ต่างชาติ กอดคอเทขายหุ้นไทย 4.71 พันล. กดดัชนีร่วง

กองทุน-ต่างชาติ กอดคอเทขายหุ้นไทย 4.71 พันล. กดดัชนีร่วง

"กองทุน-ต่างชาติ" ยังขายหุ้นต่อเนื่อง 4.71พันล้าน กดดันยอดสะสม ตั้งแต่ต้นปี กองทุน ขายสุทธิ 53,565.79 ล้านบาท และต่างชาติ ขายสุทธิ 60,552.87 ล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุนวันที่ 19 ต.ค.2564 พบว่า สถาบันในประเทศ (กองทุน) มียอดขายสุทธิ 3,125.32 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ซื้อสุทธิ 647.06 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ  ขายสุทธิ 1,591.57 ล้านบาท และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ (รายย่อย) ซื้อสุทธิ 4,069.83 ล้านบาท

ทั้งนี้ ส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 19 ต.ค. กองทุน ขายสุทธิ 12,623.72 ล้านบาท โบรกเกอร์ ซื้อสุทธิ  4,986.52  ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ซื้อสุทธิ 16,152.46 ล้านบาท และรายย่อย ขายสุทธิ 8,515.26 ล้านบาท

โดยส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 ม.ค. - 19 ต.ค. กองทุน ขายสุทธิ 53,565.79 ล้านบาท โบรกเกอร์ ซื้อสุทธิ 17,713.98 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 60,552.87 ล้านบาท และรายย่อย ซื้อสุทธิ 96,404.68  ล้านบาท