คลังแย้มลด ’ภาษี’ น้ำมันหากราคาพุ่งกระฉูด

การปรับลดภาษีสรรพสามิตเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพง ขณะนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะใช้กลไกดังกล่าว เพราะยังมีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหา

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พรชัย ฐีระเวช ระบุ การปรับลดภาษีสรรพสามิตเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพง ขณะนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะใช้กลไกดังกล่าว เพราะยังมีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งการจัดเก็บของภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาระดับราคาพลังงาน แต่มีวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก หากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปัจจุบันอยู่ที่ 83.53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ยังปรับตัวสูงขึ้นจนเพิ่มภาระให้กับประชาชน รัฐบาลอาจพิจารณามาตรการภาษีสรรพสามิตเพื่อบรรเทาภาระของประชาชนต่อไป