ไฟเขียว ’กัญชา’ ​ขายในร้านค้า หนุนรายได้เศรษฐกิจ-เกษตรกรไทย

ฟังทางนี้​ กฏหมายไฟเขียวขายใบกัญชาในร้านค้า​ ร้านสะดวกซื้อได้​ เงื่อนไข​ รายละเอียดเป็นอย่างไร​ ร่วมพูดคุยกับ ดร. ภก. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข​ และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์

ฟังทางนี้​ กฏหมายไฟเขียวขายใบกัญชาในร้านค้า​ ร้านสะดวกซื้อได้​ เงื่อนไข​ รายละเอียดเป็นอย่างไร​ ร่วมพูดคุยกับ ดร. ภก. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข​ และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์