สมาคมธนาคารไทย แจงเหตุโอนเงินขัดข้อง

สมาคมธนาคารไทย แจงเหตุโอนเงินขัดข้อง

สมาคมธนาคารไทย แจงเหตุโอนเงินขัดข้อง ลูกค้าที่โอนเงิน แต่ปลายทางยังไม่ได้รับเงิน ทางธนาคารจะดำเนินการปรับปรุงบัญชีโดยเร่งด่วน ภายในวันที่ 15  ตุลาคม 2564

สมาคมธนาคารไทย กรณีการโอนเงินระหว่างธนาคารต่างๆ ขัดข้อง ทางสมาคมธนาคารไทยขอชี้แจงกรณีระบบโอนเงินระหว่างธนาคารขัดข้อง ในช่วงเวลาประมาณ 17:11 -18:00 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เนื่องจากมีธุรกรรมจำนวนมาก ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมของลูกค้า
      
ทางสมาคมธนาคารไทยขอเรียนว่าเหตุขัดข้องดังกล่าวได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางธนาคารได้ตามปกติ และธนาคารได้เริ่มปรับปรุงรายการเข้าบัญชีที่ล่าช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ส่วนลูกค้าบางส่วนที่โอนเงินแล้วมีการตัดบัญชีแต่ปลายทางยังไม่ได้รับเงินนั้น ทางธนาคารจะดำเนินการปรับปรุงบัญชีโดยเร่งด่วนให้กับท่านภายในวันที่ 15  ตุลาคม 2564 ไม่เกินเวลา 19:00 น. 

สมาคมธนาคารไทย แจงเหตุโอนเงินขัดข้อง