แบงก์รัฐ ’ขยาย’ เวลาสาขาในห้างถึง 6 โมงเย็น

แบงก์รัฐ ’ขยาย’ เวลาสาขาในห้างจากเดิม เวลา 11.00 –17.00 น. มาเป็นเวลา 11.00–18.00 น. ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) และสถาบันการเงินสมาชิก 4 แห่ง ที่มีสาขาให้บริการในห้างสรรพสินค้า ประกอบด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) พร้อมขยายเวลาเปิดให้บริการสาขาของธนาคารในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ จากเดิม เวลา 11.00 –17.00 น. มาเป็นเวลา 11.00–18.00 น. ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป