พาณิชย์ดันสินค้า GI ตั้งเป้ารายได้แตะ 4 หมื่นล้าน

กระทรวงพาณิชย์ผลักดันขึ้นทะเบียน GI ครบ 77 จังหวัด รวมกว่า 150 รายการ สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 36,000 ล้านบาท พร้อมร่วมมือกับภาคเอกชน ขยายช่องทางการตลาดทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและเศรษฐกิจภายในประเทศ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สินิตย์ เลิศไกร 
ระบุ กระทรวงพาณิชย์ เร่งรัดขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ สินค้า GI สำเร็จเกินเป้าหมายโดย
ได้ขึ้นทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 152 รายการ หลังผลักดันขึ้นทะเบียน GI ครบ 77 จังหวัดสำเร็จ สร้างมูลค่าการตลาดไปแล้วกว่า 36,000 ล้านบาท โดยคาดว่าภายในปีนี้จะสร้างรายได้กว่า 40,000 ล้านบาท

การส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับสินค้า GI เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน แม้จะต้องเผชิญกับปัญหาโควิด-19 กระทรวงพาณิชย์ ได้เร่งส่งเสริมผู้ประกอบการให้พร้อมที่จะปรับตัวและปรับรูปแบบการจำหน่ายสินค้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยได้มอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด 

ล่าสุดได้ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน ขยายช่องทางการตลาดสินค้า GI ทั่วประเทศ เชื่อว่าจะช่วยนำผู้ประกอบการ GI ไทยก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ โดยได้ร่วมกับศูนย์การค้า MBK ตั้งเป้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและพาผู้ประกอบการฝ่าวิกฤติโควิด-19 นำสินค้า GI ทั่วประเทศคัดสรรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้เลือกซื้อตลอดปี

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ระบุ กรมทรัพย์สินทางปัญญาและศูนย์การค้า MBK มีแนวคิดร่วมกันในการสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถจำหน่ายสินค้า GI ภายใต้ข้อจำกัดที่เกิดขึ้น โดยสร้างโอกาสทางการค้าและช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริโภคที่อยู่ในเมืองสามารถเข้าถึงสินค้าท้องถิ่นที่มีคุณภาพได้ง่ายขึ้น ทั้งสองหน่วยงานจึงได้หารือแนวทางร่วมกัน จนเกิดเป็นแผนส่งเสริมช่องทางการตลาดระยะสั้นและระยะยาว

งาน GI Fest จัดระหว่างวันที่ 14 – 19 ตุลาคม 2564 ณ ลาน Center Hall ชั้น G โดยคัดสินค้า GI ที่โดดเด่นจากทั่วประเทศกว่า 20 รายการ อาทิ ทุเรียนป่าละอู สับปะรดภูแลเชียงราย ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ ขนมหม้อแกงเมืองเพชร เป็นต้น

แท็กที่เกี่ยวข้องพาณิชย์