คลังดึงข้อมูลประกันสังคม ’วางเกณฑ์’ บัตรคนจน

กระทรวงการคลังเดินหน้ารื้อเกณฑ์บัตรคนจนรอบใหม่ เล็งเชื่อมข้อมูลกับประกันสังคม คัดกรองคุณสมบัติผู้ที่จะลงทะเบียน สามารถช่วยเหลือผู้เดือดร้อนตัวจริง และลดความซ้ำซ้อน คาดว่าจะมีความชัดเจนเร็วๆนี้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง สันติ พร้อมพัฒน์ ระบุ ความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ขณะนี้เตรียมเรียกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประชุมปรับเกณฑ์ลงทะเบียนเร็วๆ นี้ โดยจะหารือกำหนดช่วงเวลาที่จะเปิดลงทะเบียนด้วย ทั้งนี้ ในการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่จะมีการกำหนดคุณสมบัติที่เข้มงวดขึ้น เพื่อให้คนที่ได้รับสิทธิเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง นอกจากนี้จะมีการประสานความร่วมมือไปยังคณะกรรมการลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขความยากจน เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้วย ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนเร็วๆ นี้ เนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้ดำเนินการให้เร็วที่สุด

 

ล่าสุดกระทรวงการคลังได้หารือกับกระทรวงแรงงาน เพื่อขอนำฐานข้อมูลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการคัดกรองคุณสมบัติผู้ที่จะลงทะเบียน ควบคู่กับการปรับปรุงเกณฑ์รายได้ และเกณฑ์ด้านอื่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องสามารถช่วยเหลือผู้เดือดร้อนตัวจริง และลดความซ้ำซ้อนในการรับความช่วยเหลือมาตรการของรัฐ ซึ่งการนำข้อมูลระบบประกันสังคมมาใช้คัดกรองจะนำมาใช้เฉพาะการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ ไม่เกี่ยวข้องกับคนที่ถือบัตรสวัสดิการอยู่แล้ว ซึ่งหลังจากนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะต้องจัดทำหลักเกณฑ์ แนวทางการคัดกรองให้ชัดเจน เพื่อนำเสนอเข้าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

ปัจจุบันมีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมากกว่า 20 ล้านคน โดยแยกเป็นผู้ประกัน มาตรา 33 ที่เป็นคนไทยประมาณ 10 ล้านคน มาตรา 39 ประมาณ 2 ล้านคน และมาตรา 40 ที่เพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านคน ซึ่งในส่วนสำนักงานประกันสังคมจะนำข้อมูลมาเชื่อมโยงกับกระทรวงการคลัง เพื่อคัดกรองคุณสมบัติผู้ที่จะลงทะเบียนบัตรคนจนใหม่ให้มีความถูกต้อง และลดความซ้ำซ้อนการได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการภาครัฐ