บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คืบหน้าล่าสุด การเปิดลงทะเบียน ปรับปรุงเงื่อนไข คนเก่า-คนใหม่เช็คด่วน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คืบหน้าล่าสุด การเปิดลงทะเบียน ปรับปรุงเงื่อนไข คนเก่า-คนใหม่เช็คด่วน

เกาะติด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ความคืบหน้าล่าสุด การเปิดลงทะเบียน ปรับปรุงเงื่อนไข คนเก่า-คนใหม่เช็คด่วน จะได้เตรียมตัวแต่เนิ่นๆ

ติดตามเกาะติด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ความคืบหน้าล่าสุด นัดลงทะเบียน ปรับปรุงเงื่อนไข ซึ่งกระทบคนเก่าและคนใหม่ รับเช็คด่วน

วันนี้ (13 ต.ค. 64) กรณี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ความคืบหน้าจากการเปิดเผยของ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ โฆษกรัฐบาล ว่าการทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มนั้น  กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) อยู่ระหว่างพิจารณาการเปิดลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ซึ่งจะปรับปรุงเงื่อนไขการลงทะเบียนให้รัดกุมยิ่งขึ้น ป้องกันการแอบอ้างสิทธิ

สรุปง่ายๆ ดังนี้ 

  • ปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำที่กำหนดไว้เดิม 100,000 บาทต่อปี เป็นให้ใช้เกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทน
  • ทรัพย์สินที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย เช่น บ้าน ที่ดิน หรือสลากออมทรัพย์ต่างๆ 
  • หลักเกณฑ์เสนอ ครม. พิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ 
  • เปิดให้ลงทะเบียนได้ในเดือนมกราคม 2565 

การลงทะเบียนรอบใหม่ มีเงื่อนไขเบื้องต้น ดังนี้

1. เปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้ามาลงทะเบียน 
2. จะมีกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าร่วมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อีกกว่า 2 ล้านราย 
3. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมมีจำนวน 13.65 ล้านคน ก็ยังต้องมาลงทะเบียนใหม่ เพราะกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่

ที่มา - thaigov.go.th

อ่านข่าว : เตรียม! เปิดลงทะเบียน "บัตรคนจน" รอบใหม่ ปรับเงื่อนไขลดซ้ำซ้อน

ลงทะเบียนมีขั้นตอน ดังนี้

1.ธนาคาร  ธกส.,ออมสิน,กรุงไทย
2.แสดงบัตรประชาชน
3.กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน
4.เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

ผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

- มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป
- ว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
- ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร,สลากออมสิน, สลากธ.ก.ส.,พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ ) ถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
- รายได้ต่อครัวเรือน จะนำมาพิจารณา