ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.814 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.069 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.814 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.069 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (11 ต.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 33.814 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันศุกร์ (8 ต.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 33.883 บาท/ดอลลาร์ 
(แข็งค่า 0.069 บาท/ดอลลาร์)