“บางจาก” แจงโรงกลั่นน้ำมันเกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้อง

“บางจาก” แจงโรงกลั่นน้ำมันเกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้อง

“บางจาก” แจงเหตุกลุ่มควันไฟคลุ้งโรงกลั่นน้ำมัน เกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง ย้ำสถานการณ์ปกติภายใน 25 นาที เร่งก่อสร้างหอเผาระบบปิดแก้ไขปัญหาระยะยาว คาดแล้วเสร็จในเดือนพ.ย.นี้

รายงานข่าวระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 16.05 น. เกิดปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้องส่งผลต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ทำให้โรงกลั่นหยุดทำการชั่วขณะเพื่อความปลอดภัย และเป็นผลให้เกิดกลุ่มควันจากการ เผาก๊าซส่วนเกินจากการผลิต เจ้าหน้าที่ได้ประสานงานเพื่อควบคุมและแก้ไขในทันที จนกระทั่งระบบไฟฟ้าภายในโรงกลั่นได้กลับสู่สภาวะปกติ และไม่มีกลุ่มควันตั้งแต่เวลา 16.30 น. โดยขณะนี้ได้กลับสู่สถานการณ์ปกติ และเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับการผลิต และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

“บางจาก” แจงโรงกลั่นน้ำมันเกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้อง

ทั้งนี้ เหตุการณ์นี้ เป็นเหตุฉุกเฉินระยะสั้นๆ ซึ่งแก้ไขได้เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้บริษัทฯ กำลังแก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วยการก่อสร้างหอเผาระบบปิด (enclosed ground flare) เพื่อช่วยป้องกันการเผาวัตถุดิบส่วนเกินจากกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนพฤดจิกายนนี้ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ติดตั้งระบบผลิตและจัดการไฟฟ้าภายในโรงกลั่น เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับสูงสุด ก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันตามมาตรฐานสากลตั้งแต่การออกแบบ การควบคุม และการตรวจสอบ และมีการซ่อมบำรุงใหญ่รวมถึงการซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายในทุกขั้นตอน ทั้งนี้ โรงกลั่นบางจากมีกำลังการผลิตได้สูงสุด 120,000 บาร์เรลต่อวัน