"ปริญญ์" หนุน AI เพิ่มศักยภาพอาชีวะ เข้าถึงงานรายได้สูง

"ปริญญ์" หนุน AI เพิ่มศักยภาพอาชีวะ เข้าถึงงานรายได้สูง

ปริญญ์ จับมือ สปท. หนุน “เรียนจบพบงาน” ส่งเสริมเทคโนโลยี เอไอ สร้างโอกาส นศ.อาชีวะ เข้าถึงการจ้างงานรายได้สูงขึ้น

นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยน.ส.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ อดีต ส.ส. กทม. ปชป. ดร.ฐิตารีย์ ไตรสรณปัญญา และนายสมเกียรติ ไตรสรณปัญญา คณะที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมหารือกับรศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (สปท.) ดร.มงคล กลิ่นกระจาย รองอธิการบดีสปท. และคณะผู้บริหารสปท. เตรียมขับเคลื่อนโครงการเรียนจบพบงาน เพื่อสนับสนุน พัฒนา และต่อยอดเทคโนโลยีทันสมัยของสถาบัน พร้อมสร้างโอกาสให้นักศึกษาอาชีวะเข้าถึงงานยุคดิจิทัลได้มากขึ้น

นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ กล่าวว่า ยุคนี้เป็นยุคที่แรงงานคนต้องแข่งขันกับหุ่นยนต์และสมองกลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถือเป็นความท้าทายที่ทำให้ทักษะที่เรียนในห้องเรียนอาจไม่เพียงพอต่อการทำงานในอนาคตอีกต่อไป ทีมเศรษฐกิจทันสมัย ปชป. จึงได้ขับเคลื่อนโครงการเรียนจบพบงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียน นักศึกษา และพนักงานบริษัทให้มีความพร้อมกับการทำงานในโลกดิจิทัล

ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสมรรถนะ จริยธรรม ผ่านการจัดเทรนนิ่ง การทำงานพาร์ทไทม์ ฟูลไทม์ และฝึกงาน (apprentice) รวมถึงจับคู่ (Matching) แรงงานคนและองค์กรต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมซึ่งกันและกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษาของสถาบันอาชีวะ เพราะมักจะขาดโอกาสและพื้นที่ให้แสดงฝีมือ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาโครงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งด้านการพัฒนาคน และช่วยเปลี่ยนความคิดขององค์กรหรือคนทั่วไป ให้มองภาพลักษณ์ของเยาวชนอาชีวะต่างไปจากเดิม สอดคล้องกับนโยบายหลักของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างแรงงานฝีมือยุคใหม่ ติดอาวุธเทคโนโลยีทันสมัยให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และจัดทำโครงการ Gen Z to be CEO ขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน

เมื่อมีโอกาสจึงอยากสานต่อโครงการนี้กับทาง สปท.เพราะตนมองว่าสถาบันมีนักศึกษาในสังกัดที่มีความสามารถด้านวิชาชีพอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งคณาจารย์ก็มีความรู้ความสามารถทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดีอยู่แล้ว เช่น สื่อการเรียนรู้ AR Code สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน เทคโนโลยี GIS ส่งเสริมเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmers) นวัตกรรมตู้อบสีด้วยแสงอินฟาเรด เป็นต้น แต่ยังขาดการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม หากได้ร่วมมือกันก็จะช่วยสร้างโอกาสที่ดีให้กับนักศึกษาและสถาบันได้

โดยในระยะแรก จะจัดเป็นสัมมนาออนไลน์และเวิร์คชอปก่อน เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้ผู้เข้าร่วมเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี ทั้งในแง่มุมการศึกษา การทำงาน และการใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะเทคโนโลยีเปรียบเสมือนเหรียญที่มีสองด้าน หากใช้ถูกวิธีจะกลายเป็นโอกาสมหาศาล แต่ถ้าใช้ผิดก็จะทำร้ายผู้อื่น

“โครงการเรียนจบพบงานเป็นพื้นที่ที่จะทำให้นักเรียน นักศึกษา ได้ออกไปทดลองทำงานจริงในพื้นที่จริง ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำกว่า 100 แห่ง เพื่อให้เรียนจบไปแล้วมีงานรองรับ สามารถหารายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ รวมทั้งหารายได้เข้าสู่ประเทศได้ในอนาคต” นายปริญญ์กล่าว