ทีทีบีไดรฟ์ ออกมาตรการ ‘ตั้งหลัก’ พักชำระหนี้ ช่วยลูกค้าถูกน้ำท่วม

ทีทีบีไดรฟ์ ออกมาตรการ ‘ตั้งหลัก’ พักชำระหนี้  ช่วยลูกค้าถูกน้ำท่วม

ทีทีบีไดรฟ์ ออกมาตรการ ‘ตั้งหลัก’ พักชำระหนี้สูงสุด 2 งวด ชาวยลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ทั้งสินเชื่อรถยนต์ใหม่ สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว สินเชื่อรถแลกเงิน และสินเชื่อเล่มแลกเงิน ขอพักชำระค่างวด-ลดค่างวด-ผ่อนชำระ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ต.ค64

ทีทีบีไดรฟ์ (ttb DRIVE) ส่งมอบความห่วงใยลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ และพร้อมช่วยเหลือในยามลูกค้าประสบปัญหาต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น โดยได้ออกมาตรการ ‘ตั้งหลัก’ ให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่เกิดจากร่องมรสุม-พายุเตี้ยนหมู่

ทีทีบีไดรฟ์ ออกมาตรการ ‘ตั้งหลัก’ พักชำระหนี้  ช่วยลูกค้าถูกน้ำท่วม

สำหรับลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ทีทีบีไดรฟ์ ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยจากร่องมรสุม-พายุเตี้ยนหมู่ ซึ่งมีแหล่งที่พักอาศัย หรือสถานที่ทำงาน /สถานที่ประกอบการในพื้นที่  ทีทีบีไดรฟ์มีมาตรการช่วยเหลือ ดังนี้

1. กลุ่มลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ใหม่ สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว สินเชื่อรถแลกเงิน สามารถขอพักชำระค่างวด ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ได้สูงสุดไม่เกิน 2 งวด

2. สินเชื่อรถแลกเงินแบบลดต้นลดดอก (สินเชื่อเล่มแลกเงิน) คิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ไม่เกิน 22% ต่อปี และลดค่างวดผ่อนชำระ สูงสุด 30% ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

ทั้งนี้ ลูกค้าต้องมียอดค้างชำระไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้อง  และสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าสินเชื่อรถแลกเงินแบบลดต้น ลดดอก อัตราค่างวดปกติเท่านั้น เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามธนาคารกำหนด ลูกค้าที่สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center โทร. 1428