เปิดจอง “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” ดีเดย์ 8 ต.ค. ชิง 2 ล้านสิทธิรัฐช่วยจ่าย 40%

เปิดจอง “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” ดีเดย์ 8 ต.ค. ชิง 2 ล้านสิทธิรัฐช่วยจ่าย 40%

“เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” เริ่มเปิดจองแล้ววันนี้! ดีเดย์ 8 ต.ค.2564 ชิง 2 ล้านสิทธิรัฐช่วยจ่ายค่าโรงแรมที่พัก-คูปองร้านอาหารกับสถานที่ท่องเที่ยว และขอเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน

วันนี้ (8 ต.ค.) เป็นวันแรกของการเปิดจองสิทธิโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” จำนวน 2 ล้านสิทธิ หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.2564 ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com 

สำหรับรายละเอียด โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.2564-31 ม.ค.2565 โดยประชาชนที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิและผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป

และ สามารถจองโรงแรมที่พักได้ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค.2564-23 ม.ค.2565 ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น. และสิ้นสุดระยะเวลาเดินทางและเช็กเอาต์วันสุดท้ายภายในวันที่ 31 ม.ค.2565

โดยต้องจองตรงกับทางโรงแรมที่พักเท่านั้น เนื่องจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ไม่ได้เปิดให้จองห้องพักผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agents : OTA)

ทั้งนี้ผู้ใช้สิทธิสามารถเลื่อนการเข้าพักโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ได้ จากกรณีเหตุสุดวิสัยโควิด-19 แต่ต้องทำการเลื่อนภายในวันที่ 23 ม.ค.2565 เพราะตามเงื่อนไขของโครงการฯ ต้องทำการจองล่วงหน้าก่อนเข้าพักอย่างน้อย 7 วัน

เปิดจอง “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” ดีเดย์ 8 ต.ค. ชิง 2 ล้านสิทธิรัฐช่วยจ่าย 40%
เปิดจอง “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” ดีเดย์ 8 ต.ค. ชิง 2 ล้านสิทธิรัฐช่วยจ่าย 40%

ด้านเงื่อนไขของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 มีดังนี้

-รัฐช่วยจ่ายค่าโรงแรมที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องหรือต่อคืน (สูงสุด 15 ห้องหรือคืน) ขณะที่ผู้ใช้สิทธิเป็นคนจ่ายเอง 60%

เช่น หากราคาโรงแรมที่พักอยู่ที่ 7,500 บาทต่อคืน รัฐช่วยจ่าย 40% หรือคิดเป็น 3,000 บาท ผู้ใช้สิทธิจ่ายเอง 60% หรือคิดเป็น 4,500 บาท

แต่ถ้าราคาโรงแรมที่พักอยู่ที่ 10,000 บาทต่อคืน รัฐช่วยจ่าย 40% หรือสูงสุดคิดเป็น 3,000 บาท ผู้ใช้สิทธิจ่ายเองในส่วนที่เหลือ 7,000 บาท

-รัฐช่วยจ่ายคูปองเพื่อใช้เป็นส่วนลด 40% ค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ มูลค่าสูงสุด 600 บาทต่อวัน (ทุกวัน รวมสูงสุด 15 วัน) โดยผู้ใช้สิทธิเป็นคนจ่ายเอง 60% เมื่อเช็กอินเข้าที่พักแล้วเสร็จ จะได้รับคูปองเป็นรายวันทันที หลังเวลา 17.00 น.

-ในกรณีเดินทางด้วยเครื่องบิน จะได้สิทธิเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินที่รัฐช่วยจ่าย 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท (เฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวที่กำหนดเท่านั้น) จำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องที่เข้าพักจริง แต่รวมไม่เกิน 30 ที่นั่ง ซึ่งสามารถลงทะเบียนขอเงินคืน (Redeem) ได้ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com หลังท่องเที่ยวและเช็กเอาต์โรงแรมแล้ว

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่างวันที่ 15 ต.ค.2564-1 ก.พ.2565 ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น.

โดยจะต้องเป็นตั๋วเครื่องบินที่ทำการจองและออกเดินทางระหว่างวันที่ 10 ต.ค.2564-31 ม.ค.2565

ผู้ใช้สิทธิสามารถกรอกและยืนยันข้อมูลเพื่อขอรับสิทธิเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินวันสุดท้าย ภายในวันที่ 1 ก.พ.2565 เวลา 21.00 น.