เคทีซี-ธ.ก.ส. ต่อยอดบริการ ’ชำระเงิน’

ความร่วมมือระหว่างเคทีซี และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในโครงการต่อยอดบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบ QR Credit Card Payment

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.บัตรกรุงไทย หรือ เคทีซี ระเฑียร ศรีมงคล ระบุ ความร่วมมือระหว่างเคทีซี และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในโครงการต่อยอดบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบ QR Credit Card Payment ถือเป็นการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร พร้อมขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการสหกรณ์  วิสาหกิจชุมชนภาคการเกษตร กลุ่ม Smart Farmer โดยจะเปิดให้บริการช่วงเดือนธ.ค. 2564 นี้ คาดว่าสิ้นปีนี้จะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการถึง 2,500 ร้านค้า