GULF ผนึก Singtel ร่วมทุน สร้างData Center -CODโรงไฟฟ้าGSRC เฟส2

GULF ผนึก Singtel ร่วมทุน สร้างData Center -CODโรงไฟฟ้าGSRC เฟส2

GULF จับมือ Singtel ร่วมทุน เพื่อทำแผนพัฒนาธุรกิจData Center จากเห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในไทย ทำให้ต้องการในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อม COD โรงไฟฟ้าGSRC หน่วยที่2 กำลังการผลิตติดตั้ง 662.5 เมกะวัตต์

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULFแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ทราบว่า บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ Singapore Telecommunications Limited (Singtel) เพื่อร่วมกันศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากันที่ร้อยละ50

ทั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในประเทศไทย จากการที่เศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งจากองค์กรในประเทศ และไฮเปอร์สเกลเลอร์(Hyperscalers) ที่เข้ามาสู่ตลาดในประเทศไทย 

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการผนึกความแข็งแกร่งจากทั้งสองบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ มีประสบการณ์ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า รวมถึงพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนมีความชำนาญในการพัฒนาธุรกิจในประเทศ ในขณะที่ Singtel มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจศูนย์ข้อมูลที่มีคุณภาพสูงและฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งและหลากหลายทั่วโลก อันจะเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจศูนย์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นบริษัทฯจึงร่วมมือกับ Singtel ในการจัดตั้งธุรกิจศูนย์ข้อมูล เพื่อตอบสนองการเติบโตของธุรกิจดังกล่าว โดยธุรกิจศูนย์ข้อมูลนี้จะบริหารจัดการโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบกับการใช้พลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจและความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถร่วมลงทุนขยายธุรกิจศูนย์ข้อมูลร่วมกับSingtel ไปในภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคอื่น ๆในอนาคตอีกด้วย

นอกจากนี้ GULF แจ้งตลท.ว่า  วันที่1 ตุลาคม 2564 บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) ได้แก่ โรงไฟฟ้า GSRC ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์(COD)หน่วยผลิตที่2 กำลังการผลิตติดตั้ง 662.5 เมกะวัตต์ โดยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เป็นที่เรียบร้อยตามกำหนด (โดยหน่วยผลิตที่ 1 กำลังการผลิตติดตั้ง 662.5 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่31 มี.ค.2564 ที่ผ่านมา)

โครงการโรงไฟฟ้า GSRC ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้า IPP ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ภายใต้บริษัท อินดิเพนเดนท์พาวเวอร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (“IPD”) ซึ่งดำเนินโครงการ IPP จำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 5,300.0เมกะวัตต์ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้า GSRC และโครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ พีดี(“GPD”) โดยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งโครงการละ2,650.0เมกะวัตต์ (แบ่งเป็น 4 หน่วยผลิตหน่วยผลิตละ662.5 เมกะวัตต์)และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้า GSRC มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์หน่วยที่3-4ในเดือน มีนาคม และตุลาคม 2565 ตามลำดับ ส่วนโครงการโรงไฟฟ้า GPD มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี2566- 2567