ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 39.7179 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.2021 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 39.7179 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.2021 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (28 ก.ย. 64) อยู่ที่ระดับ 39.7179 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (27 ก.ย. 64) อยู่ที่ระดับ 39.5158 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.2021 บาท/ยูโร)