ประเมินพิษ `น้ำท่วม` ไร่นาเสียหาย 2.56 ล้านไร่

พี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้​ เปิดแผนเยียวยาเกษตรกร​ หลังเจอผลกระทบน้ำท่วม​​พื้นที่เพาะปลูก​ เสียหายหนัก​ กับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ อลงกรณ์ พลบุตร

พี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้​ เปิดแผนเยียวยาเกษตรกร​ หลังเจอผลกระทบน้ำท่วม​​พื้นที่เพาะปลูก​ เสียหายหนัก​ กับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ อลงกรณ์ พลบุตร