โอนวันนี้! www.sso.go.th จ่ายเยียวยาประกันสังคม ม.33 รอบ 2 คนละ 2,500 บาท

โอนวันนี้! www.sso.go.th จ่ายเยียวยาประกันสังคม ม.33 รอบ 2 คนละ 2,500 บาท

โอนหลังเที่ยงคืน! www.sso.go.th จ่ายเยียวยา "ประกันสังคม" ม.33 รอบ 2 อีกคนละ 2,500 บาท รับผ่าน "พร้อมเพย์" ตรวจสอบ www.sso.go.th แล้วไม่ได้ยื่นแบบทบทวนสิทธิด่วน

อัพเดท! แจกเงินเยียวยา "ประกันสังคม" แก่ประชาชนแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ที่ประกาศ ล็อกดาวน์ โดยประกันสังคม เปิดลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th  สำหรับผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 (ม.33)  , มาตรา 39 (ม.39) และมาตรา 40 (ม.40) 

ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับสิทธิให้รีบดำเนินการผูก "พร้อมเพย์" เลขบัญชีธนาคารกับบัตรประชาชน เพื่อธนาคารจะได้โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ 13 จังหวัด รอบรับ "รอบ 2" คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3.5 ล้านคน จะได้รับเยียวยาอีกคนละ 2,500 บาท ในวันที่ 27 กันยายน 2564

 

คลิกตรวจสอบสิทธิเยียวยา "ประกันสังคม" ม.33 หรือ ตรวจสอบสิทธิเยียวยาที่  www.sso.go.th

โอนวันนี้! www.sso.go.th จ่ายเยียวยาประกันสังคม ม.33 รอบ 2 คนละ 2,500 บาท

 

ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิเยียวยา

1.ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

2. กรอกรหัสภาพให้ตรงตามภาพที่ปรากฎ (แต่ละครั้งแตกต่างกันไป)

3.คลิกค้นหา

โอนวันนี้! www.sso.go.th จ่ายเยียวยาประกันสังคม ม.33 รอบ 2 คนละ 2,500 บาท คลิกตรวจสอบสิทธิเยียวยา ม.33

 

ยื่นแบบ "ทบทวนสิทธิ" 

  • ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบ "ทบทวนสิทธิ" โดยผู้ทบทวนสิทธิสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่ www.sso.go.th จากนั้นกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน
  • ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจน หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้
  • ส่งเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือสามารถส่งผ่านทางไปรษณีย์ก็ได้ (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

 

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนนามสกุล ให้แนบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อมาด้วย ส่งมาที่สำนักงานประกันสังคมใน 29 จังหวัด ที่ตนเองสมัครเป็นผู้ประกันตน