เปิด 5 อันดับผู้ได้รับจัดสรรหุ้นไอพีโอ AMR  BTS มากสุด 

 เปิด 5 อันดับผู้ได้รับจัดสรรหุ้นไอพีโอ AMR  BTS มากสุด 

AMR เปิดรายชื่อผู้ได้รับจัดสรรหุ้นIPO  พบ  BTS ได้รับจัดสรรหุ้นมากสุด1 ล้านหุ้น  มูลค่า 6.90 ล้านบาท พร้อมผู้บริหารบจ.เข้าซื้อเพียบ

จากแบบรายงานผลการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)หรือ AMR  พบว่า ผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้น IPO มากสุด  5 อันดับ ดังนี้ 

1.บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  (BTS)  จำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่า 6.9 ล้านบาท 

2.นายอมรวัฒน์  ถิรกฤตพร   จำนวน 850,000 หุ้น  มูลค่า 5.86 ล้านบาท 

3.น.ส.มารศรี นิรมิตศิริพงศ์  จำนวน 830,000 หุ้น  มูลค่า 5.72 ล้านบาท 

4.นายจิตติพร จันทรัช กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็กโซติค ฟู้ด  ( XO ) จำนวน 800,000 หุ้น มูลค่า 5.52 ล้านบาท 

5.นายชาลี รักษ์สุธี กรรมการ บมจ.สหกลอิควิปเมนท์ (SQ)จำนวน 550,000 หุ้น มูลค่า 3.79 ล้านบาท

รวมถึงพบคณะกรรมการ (บอร์ด)บริษัทจดทะเบียน (บจ.)เข้าซื้อหุ้น เช่น นาย สุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการ BTS  ได้รับจัดสรรหุ้น จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่า 3.45 ล้านบาท ,นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร กรรมการ บมจ.แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี ( AIT ) ได้รับจัดสรรหุ้น จำนวน 400,000 หุ้น มูลค่า 2.76 ล้านบาท, น.ส. นภัสร กิตะพาณิชย์กรรมการผู้อำนวยการ  บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT ) ได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 300,000 หุ้น มูลค่า 2.07 ล้านบาท

นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา กรรมการ บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้( ACE ) ได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 300,000 หุ้น มูลค่า 2.07 ล้านบาท,นาย สมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น  (CSS)ได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 300,000 หุ้น มูลค่า 2.07 ล้านบาท

 นอกจากนี้พบนายปิติ ภิรมย์ภักดี  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัดได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 400,000 หุ้น มูลค่า 2.75 ล้านบาท 

ทั้งนี้ AMR ประกอบธุรกิจให้บริการงานวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชั่น รวมถึงบริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงแบบครบวงจร และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีโซลูชั่นทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

เข้าจดทะเบียนในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)เมื่อวันที่ 2 ส.ค.2564  โดยมีราคาเปิดที่ 8.20 บาท  เพิ่มขึ้น 18.84% จากราคาจองที่ 6.90 บาท ระหว่างวันทำจุดสูงสุดที่ 8.35 บาท หลังจากนั้นราคาหุ้นย่อตัวลงและมาปิดที่ 6.95 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 บาท หรือ 0.72% โดยล่าสุด 23 ก.ย. ราคาหุ้นอยู่ที่ 6.50 บาท  ซึ่งยังคงต่ำกว่าราคาจอง  


 

แท็กที่เกี่ยวข้องBTSเปิดรายชื่อIPOAMR