ย้อนรอยที่มาของทุน "วิจิตรพงศ์พันธุ์ "

ย้อนรอยที่มาของทุน "วิจิตรพงศ์พันธุ์ "

ในวงการอสังหาฯไม่มีใครไม่รู้จัก"ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์" เจ้าของ ‘พฤกษา เรียลเอสเตท’ที่สามารถผลักดันตัวเองติดทำเนียบเศรษฐีเมืองไทย

.ด้วยเจตนารมณ์ของ “ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์” ที่ต้องการช่วยเหลือสังคม และด้วยความเชื่อที่ว่าศาสนาคือพื้นฐานแรกของการมีชีวิตที่ขัดเกลาจิตใจให้คนมีสติและสำนึกที่ดีการศึกษาคือที่มาของความรู้ ความคิดที่จะช่วยพัฒนาและสร้างสรรค์คนที่มีคุณภาพ และสังคมคือเพื่อนมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จึงเป็นที่มาของ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ”เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ซึ่งได้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2553

โดย“ ทองมา” ได้ใช้เงินทุนส่วนตัวสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา การศึกษา และสังคม ผ่านมูลนิธิ สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ในประเทศที่ขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือ ตลอด 11ปีที่ผ่านมา ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ได้มอบเงินสนับสนุนองค์กรที่ทำประโยชน์และสร้างสรรค์ทางศาสนา การศึกษา และสังคม ไปแล้ว กว่า 100  องค์กร รวมเงินสนับสนุนกว่า 387 ล้านบาท

ปีนี้นับเป็นปีที่ 11 ที่ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ได้สานต่อเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ โดยได้ให้แก่วัด สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล มูลนิธิ และองค์กรสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ทั่วประเทศกว่า 50 แห่ง รวมถึงให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นจำนวนเงินรวมกว่า 56 ล้านบาทตามเจตนารมณ์เดิมที่ต้องการทำนุบำรุงศาสนา สนับสนุนทุนการศึกษา และช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำงานเพื่อสังคมและประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 
 

จุดเริ่มต้นของการตอบแทนสังคมผ่าน "ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์" ซึ่งเป็นทุนส่วนตัวของ “ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์” เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตที่เคยได้รับโอกาสจากจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสมัยที่ยังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา โดยทุนการศึกษาในครั้งนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตทำให้ เขา มี“โอกาส” จนสามารถสร้างกิจการของตัวเอง จนกลายเป็นนักธุรกิจที่ได้รับการยอมรับว่าประสบความสำเร็จคนหนึ่งของเมืองไทย ในขณะเดียวกันก็ทำให้ทองมามองเห็นความเหลื่อมล้ำในสังคม จึงริเริ่ม "ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์" ขึ้นเพื่อตอบแทนสังคม   


นอกจากนี้ ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ยังได้ร่วมกับโรงพยาบาลวิมุตช่วยเหลือผู้ป่วยที่ถูกเลื่อนนัดการผ่าตัดหรือรอคิวผ่าตัดนานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19  โดยช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการผ่าตัด ไปแล้ว จำนวน 92 ราย  ได้แก่ ผ่าตัดข้อเข่า ผ่าตัดข้อสะโพก ผ่าตัดเต้านมเพื่อการรักษา ผ่าตัดเกี่ยวกับตา ( ต้อกระจก,ต้อหิน, ต้อเนื้อ) ผ่าตัดไส้ติ่ง , ไส้เลื่อน และผ่าตัดมะเร็งทางด้านทางเดินอาหาร เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์  ยังสนับสนุน "ทุนทางใจ" โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนของพฤกษาเข้ามามีส่วนรวมเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ คัดกรองและหยิบยื่นโอกาสเหล่านี้ให้กับองค์กร โรงพยาบาล มูลนิธิ สถาบันการศึกษาต่างๆ พร้อมกับการติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจเงินที่บริจาคจะได้สร้างประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการอย่างแท้จริง  เป็นการสร้างควาสุขใจแก่พนักงานจิตอาสาที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมด้วย 

แม้สถานการณ์โควิด-19 จะทำให้สิ่งต่าง ๆ หยุดชะงักลงและทำให้ไม่สามารถจัดพิธีมอบทุนได้ในปีนี้ แต่ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ยังคงทำหน้าที่เป็นน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคมอย่างเข้มแข็ง รวมถึงมีการสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ตามเจตนารมณ์เดิมอย่างต่อเนื่อง