ลงทุนอีอีซีคืบหน้าตามเป้า 1.7 ล้านล้าน

เลขาธิการอีอีซีเผยโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่อีอีซีคืบหน้าตามแผน ขณะที่ตัวเลขการลงทุนจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.7 ล้านล้านบาท ขณะนี้การลงทุนได้อนุมัติไปแล้วกว่า 1.6 ล้านล้าน เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้

เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ระบุ เป้าหมายการลงทุนตามแผนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ประเมินว่าจะมีมูลค่าการลงทุน 1.7 ล้านล้านบาท ขณะนี้อนุมัติการลงทุนไปแล้ว 1.6 ล้านล้านบาท รวมถึงการลงทุนจากบีโอไอ 8 แสนล้านบาท จะเพิ่มเข้ามาอีกปีละ 2 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 5 ปี  สำหรับโครงสร้างพื้นฐานในอีอีซีทั้ง 4 โครงการขณะนี้คืบหน้าตามแผนทั้งหมด

ล่าสุด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนข้อมูลเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางจะสนับสนุนข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ และข้อมูลสถานะการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ระบบสารสนเทศที่ สกพอ.ร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลรวบรวมโครงการตามการพัฒนาอีอีชี โครงการและงบปะมาณทั้งในและนอกแผนบูรณาการอีอีซี รวมถึงงบประมาณโครงการที่สำคัญของท้องถิ่น