ตลท.สั่ง BGT ติดแคชบาลานซ์ ขยายเวลาหุ้นแม่-ลูก U พร้อมยกระดับกำกับ AQ

ตลท.สั่ง BGT ติดแคชบาลานซ์ ขยายเวลาหุ้นแม่-ลูก U พร้อมยกระดับกำกับ AQ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่ง BGT ติดแคชบาลานซ์ พร้อมขยายเวลาดำเนินการหุ้น U หุ้นบุริมสิทธิของบริษัท U-P และวอแรนท์ U-W4 รวมถึงยกระดับ AQ ถูกกำกับระดับ 2

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายถูกกำกับการซื้อขาย โดยระดับที่ 1 บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ BGT ให้ซื้อขายด้วยบัญชีเงินสด (แคชบาลาซ์) ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.-12 ต.ค.2564 นอกจากนี้ ขยายช่วงดําเนินการ บริษัท ยู ซิตี้ จํากัด (มหาชน) หรือ U รวมถึงหุ้นบุริมสิทธิ ของบริษัท ยู ซิตี้ จํากัด (มหาชน) หรือ U-P และใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ยู ซิตี้ จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 4 หรือ U-W4 ในช่วงเวลาเดียวกัน

พร้อมกันนี้ ยกระดับกำกับระดับ 2 กับ บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) หรือ AQ โดยสั่งห้ามคำนวณวงเงินซื้อขายและให้ติดแคชบาลานซ์ มีผล 23 ก.ย.-12 ต.ค.